Årsaker til urinveisinfeksjon

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er nesten alltid forårsaket av bakterier fra menneskets egen tarmflora. Den vanligste bakterien er E. coli, men hos ti til femten prosent skyldes infeksjonen stafylokokker.1,2 Bare i sjeldne tilfeller er virus, sopp eller parasitter årsak til urinveisinfeksjon.1,2

årsak til urinveisinfeksjon er e-coliebakterien.

Den vanligste bakterien ved urinveisinfeksjon er E-coli.1,2

Eldre kvinner

Eldre kvinner i eller etter klimakteriet (menopausen) kan være i risikosonene for å få urinveisinfeksjoner. Det skyldes at slimhinnene ofte blir tørre ved østrogenmangel og bakterier fester seg lettere.3

Menn

Når menn får urinveisinfeksjoner kommer det ofte ved prostataplager, når de ikke får tømt urinblæren skikkelig.1,4 Når urinen samles i blæren øker risikoen for en bakterieansamling.4

Seksuell aktivitet

Seksuell aktivitet kan øke risikoen for infeksjon ved at bakterier kommer inn i blæren ved samleie.1 Hos unge kvinner er de viktigste risikofaktorene tidligere urinveisinfeksjoner og seksuell aktivitet. Det er derfor viktig å late vannet rett etter samleie.1

Tømming av blæren

Det kan også være en sammenheng mellom det å tømme blæren sjeldent og hyppige urinveisinfeksjoner.1 Ufullstendig blæretømming kan føre til at eventuelle bakterier i urinen får større mulighet til å utvikle infeksjon.

Forstyrrelser i den normale bakteriefloraen i skjeden

Forstyrrelser i den normale bakteriefloraen i skjeden kan også gi økt risiko for å utvikle urinveisinfeksjon. De fleste infeksjonene kommer fra egne tarmbakterier.

Behandling med antibiotika kan skade den normale underlivsfloraen og øke risikoen for urinveisinfeksjoner. Andre årsaker kan være bl.a. nyrestein, misdannelser i urinveiene, urogynekologiske inngrep, tidligere urinveisinfeksjoner, graviditet, diabetes, samleie, bruk av spermiedrepende midler, svulster, kateter.1,4,5

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

  1. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon, blærekatarr, Sist revidert: 16.06.2020 (23.03.2023)
  2. Agdestein B., Lindbæk M. og Gjelstad S. Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon? Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1641-4
  3. Raz, Raul. Urinary Tract Infection in Postmenopausal Woman. Korean J Urol 2011;52:801-808
  4. Os, Ingrid. Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon. Sist oppdatert 1. april 2022 (27.03.2023).
  5. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.

HIP-2023-0073 | 04-2023

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei