Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjon


Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Av alle registrerte helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) utgjør urinveisinfeksjoner (UVI) opp mot 40 %1.

63 sykehus og over 10 tusen pasienter deltok i en prevalensundersøkelse høsten 20162. Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner var 4,9 %. Av disse var 20 % urinveisinfeksjoner2.

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei