Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjon


Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Helsetjenesteassosierte infeksjoner omfatter komplikasjoner ved opphold i sykehus og sykehjem. Av alle registrerte helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) utgjør urinveisinfeksjoner (UVI) opp mot 40 %.1 De fleste av disse urinveisinfeksjoner kommer i forbindelse med blærekateterisering.1

60 sykehus og over 10 tusen pasienter deltok i en prevalensundersøkelse i 2017.2 20% av deltakerne hadde urinveisinfeksjon.2 Av de som fikk behandling var det 64% med nedre urinveisinfeksjon og 36% med øvre urinveisinfeksjon, i 4.kvartal.2

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet, Grunnleggende om urinveisinfeksjoner, sist oppdatert 09.04.2015 (29.03.2023)
  2. Årsrapport 2017 – Helsetjenesteassosierte infeksjoner • Antibiotikabruk (NOIS) • Antibiotikaresistens (MSIS) • Verdens håndhygienedag, oktober 2018 (29.03.2023)

HIP-2023-0073 | 04.2023

Sist oppdatert:  10.03.2020

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei