Spørsmål og svar

HIP-2023-0073 | 04.2023

Skjul alle svar

 • Kan en få urinveisinfeksjon av å sitte med beina i kaldt vann?

  Å holde seg varm på beina anbefales ofte for å unngå urinveisinfeksjoner. Å sitte på kaldt underlag er også noe en bør unngå ifølge de som ofte har urinveisinfeksjoner. Gode råd er ofte basert på erfaringer fra pasienter og helsepersonell.

  Ett prosjekt som er verdt å nevne er:

  Ved Universitet i Bergen fikk dr. Anders Bærheim 30 kvinner til å sitte med beina i kaldt vann i en halvtime. 55 timer senere viste det seg at seks av dem (20 prosent) hadde fått urinveisinfeksjon. Av dette kan man slutte seg til at bergenserne ikke bør ta av seg støvlene på denne årstiden.

  Aksjonsforskning ved Universitetet i Bergen

  Referanse: Bærheim, https://www.ntnu.no/ntnu/old/glos/glos_nr.4_1995/Lowell.html (27.03.2023)

 • Hvordan vet jeg om jeg har urinveisinfeksjon?

  Urinveisinfeksjon gir ofte symptomer som svie og økt vannlatingstrang. Er man usikker og vil teste seg selv, finnes det strips (Nitrittest) på apoteket som kan brukes til å kontrollere om man har bakterier i urinen. Testene gir imidlertid ikke utslag for alle bakterier, det er derfor sikrere å levere en urinprøve hos legen.

 • Kan nålestikk forebygge blærekatarr?

  Kvinner plaget med akutte urinveisinfeksjoner opplever god effekt av akupunkturbehandling.

  Referanse: forsking.no, Nålestikk forebygger blærekatarr, 28.02 2003 (27.03.2023)

 • Er det farlig å ha urinveisinfeksjon?

  De fleste urinveisinfeksjoner er ufarlige, men kan gi mer eller mindre ubehag. Imidlertid kan en urinveisinfeksjon også gi komplikasjoner og man skal oppsøke lege dersom symptomene øker.

  Hvis infeksjonen sprer seg opp til nyrene, kan det være alvorlig. Oppsøk derfor alltid lege ved feber og smerte i ryggen.

  Referanse: Felleskatalogen, urinveisinfeksjon, blærekatarr, sist revidert: 16.06.2020 (23.03.2023)

 • Hvilken behandling gis ved urinveisinfeksjon?

  Lette tilfeller av blærekatarr går ofte over av seg selv. Hvis dette ikke skjer og plagene øker på, bør du oppsøke lege. Behandling skjer da med antibiotika. Kuren varer fra tre til syv dager ved blærekatarr og i ca. to uker ved nyrebekkenbetennelse.

  Referanse: Felleskatalogen, urinveisinfeksjon, blærekatarr, sist revidert: 16.06.2020 (23.03.2023)

 • Hva skjer hvis infeksjonen kommer tilbake?

  Hvis urinveisinfeksjonen kommer tilbake og vanlige råd om forebygging ikke hjelper, kan det være nyttig å snakke med fastlegen.

  Referanse: Haugen W og Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjon etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen nr 1; 2015; 135: 42-4

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei