Kateter

Kateter og urinveisinfeksjon


Kateter øker risikoen for urinveisinfeksjon

Bruk av kateter for å tømme blæren, f. eks. i forbindelse med en operasjon, kan føre til urinveisinfeksjon.1

Urinveiene er normalt sterile. Sannsynligheten for bakteriuri øker bl.a. med alder, tømningsproblemer, bruk av kateter, forekomst av stein og tilstedeværelse av generelle risikofaktorer.1

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 1.april 2022 (29.03.2023).

HIP-2023-0073 | 04.2023

Sist oppdatert:  10.03.2020

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei