Drikk vann

Kan det å drikke vann forebygge hyppig urinveisinfeksjon (UVI)?


hjelper det å drikk vann for å forebygge eller bli kvitt urinveisinfeksjon?

Å drikke mye vann er et råd man ofte får ved urinveisinfeksjon. Kan økt daglig væskeinntak forhindre en ny urinveisinfeksjon? Mange kvinner får flere urinveisinfeksjoner hvert år, noe som kan påvirke liskvaliteten.1

Ja, det hjelper å øke væskeinntaket for å forebygge hyppige urinveisinfeksjoner. En nylig publisert studie, som inkluderte kvinner med symptomer på tidlig overgangsalder og høy risiko for tilbakevendende urinveisinfeksjon, har sett på på denne problematikken. Kvinner med et høyt daglig væskeinntak (over 1,5 liter) ble sammenlignet med kvinner med et lavere væskeinntak. Studien viser at det å øke væskeinntaket kan forebygge nye infeksjoner og vil dermed være ett effektivt tiltak for å redusere antibiotikabruken.2

Tilbakefall av urinveisinfeksjon

Akutt ukomplisert urinveisinfeksjon (cystitt) er en av de vanligste infeksjonssykdommene hos kvinner. Kvinner har over 50% sjanse for å få denne infeksjonen en gang i løpet av livet.3 Omtrent 27% av kvinner som har sin første urinveisinfeksjon, vil ha minst ett tilbakefall innen 6 måneder,3 mens mellom 44% og 70% vil få en ny urinveisinfeksjon innen 1 år.5 Mange kvinner med urinveisinfeksjon har betydelige symptomer som smerte, generelt ubehag og nedsatt livskvalitet.1

140 kvinner med en gjennomsnittsalder på 35,7 år var inkludert i studien.2 Kvinnene var friske ved inklusjon, men hadde hatt 3 eller flere episoder med urinveisinfeksjon de siste 12 månedene.2 Målet var å undersøke frekvensen av urinveisinfeksjoner i løpet av 12 måneder, etter et økt væskeinntaket til over 1,5 liter daglig.2 Kvinnene var inne til kontroll etter 6 og 12 måneder, i tillegg til månedlige telefonkonsultasjoner.2

Nok vann forebygger urinveisinfeksjon

Et godt råd til kvinner med gjentatt UVI er å øke inntaket av vann.2 Det er spesielt viktig for de som drikker mindre enn 1,5 liter væske daglig.3 Dette er et godt og billig alternativ som et tiltak for å redusere antibiotikabruken. En reduksjon i bruk av antibiotika for behandling og forebygging av urinveisinfeksjon hos kvinner, vil trolig kunne redusere antibiotikaresistens.2

Plages du med hyppige urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen . Det finnes forebyggende behandling mot urinveisinfeksjoner som kan hjelpe.

Mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Ellis A K, Verma S. Quality of life in women with urinary tract infections: is benign disease a misnomer? J Am Board FamPract.2000;13(6): 392-397.doi:10.3122/15572625-13-6-392
  2. Betsy Foxman Epidemiology of urinary tract infections: incidens, morbidity, and economic costs. The Am. J of Medicine, 5-13, 2022
  3. Foxman B. Recurring urinary tract infection: incidence and risk factors. AmJPublicHealth.1990; 80(3): 331-333.doi:10.2105/AJPH.80.3.331
  4. Ikäheimo R, Siitonen A, Heiskanen T, et al. Recurrence of urinary tract infection in a primary care setting: analysisofa1-yearfollow-upof179 women. Clin Infect Dis.1996;22(1): 91-99.doi:10 .1093/clinids/22.1.91
  5. Gottesman B.S., Carmeli Y., Shitrit P., Chowers M. Impact of quinolone restriction on resistance patterns of Escherichia coli isolated from urine by culture in a community setting. Clin Infect Dis. 2009;49(6): 869-875.doi:10.1086/605530

HIP-2023-0073 | 04-2023

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei