Hyppig urinveisinfeksjon

Hyppig urinveisinfeksjon

20 % av alle kvinner som rammes av urinveisinfeksjon, får tilbakefall flere ganger i året.1,2,5 Urinveisinfeksjon som gjentar seg tre eller flere ganger i året er definert som tilbakevendende urinveisinfeksjon også kalt residiverende urinveisinfeksjon.1,3

urinveisinfeksjon kommer tilbake hele tiden

Tilbakevennende urinveisinfeksjon er urinveisinfeksjon som gjentar seg tre eller flere ganger i året.1,3

Stadig tilbakevendende urinveisinfeksjoner er plagsomt!4 Årsaken til hyppig urinveisinfeksjon er ikke helt kjent.6

Urinveisinfeksjon etter sex

Seksuell aktivitet kan øke risikoen for infeksjon ved at bakterier kommer inn i blæren ved samleie.1,7 Hos unge kvinner er de viktigste risikofaktorene tidligere urinveisinfeksjoner og seksuell aktivitet.1,7 Etter et samleie er risiko for urinveisinfeksjon økt 40 ganger de neste 2 døgn.7 Det er derfor viktig å late vannet rett etterpå.3

Gå på do ofte

Det kan også være en sammenheng mellom det å tømme blæren sjeldent og hyppige urinveisinfeksjoner.3 Ufullstendig blæretømming kan føre til at eventuelle bakterier i urinen får større mulighet til å utvikle infeksjon.8

Forstyrrelser i den normale bakteriefloraen i skjeden kan også gi økt risiko for å utvikle urinveisinfeksjon. Behandling med antibiotika kan skade den normale underlivsfloraen og slik bidra til økt risiko for

urinveisinfeksjoner.1,3 Andre årsaker kan være bl.a. stein i urinveiene, misdannelser i urinveiene, graviditet, sukkersyke.1

Ønsker du å finne ut om du kan få hjelp på grunn av hyppig urinveisinfeksjon?

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.
  2. Walker M, Heady JA, Shaper AG. The prevalence of dysuria in women in London. J R Coll Gen Pract 1983; 33: 411 – 5
  3. Anders Bærheim og Nils Grude. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (11.02.2020)
  4. Anne K. Ellis, and Sarita Venna. Quality of Life in Women With Urinary Tract Infections: Is Benign Disease a Misnomer? J Am Board Fam Pract 2000; 13:392-7.
  5. Foxmann B. Recurring Urinary Trac Infection: Incidence and Risk Factors. AJPH 1990 (80) 3: 331-333
  6. Mabeck CE. Treatment of uncomplicated urinary tract infection in nonpregnant women. Postgrad Med J 1972; 48:69–75.
  7. Moore E.E., Hawes S.E.,Scholes D., Boyko E.J. et al. Sexual Intercourse and Risk of Symptomatic Urinary Tract Infection in Post-Menopausal Women. J Gen Intern Med 2008; 23(5):595–9
  8. Råd for å forebygge urinveisinfeksjon, https://hnt.no/behandlinger/rad-for-a-forebygge-urinveisinfeksjon, sist oppdatert 16.03.2018 (11.02.2020)
Sist oppdatert:  10.03.2020

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei