Hyppig urinveisinfeksjon

Hyppig urinveisinfeksjon

20 % av alle kvinner som rammes av urinveisinfeksjon, får tilbakefall flere ganger i året1-4. Urinveisinfeksjon som gjentar seg tre eller flere ganger i året er definert som tilbakevendende urinveisinfeksjon også kalt residiverende urinveisinfeksjon1,2.

urinveisinfeksjon kommer tilbake hele tiden

Tilbakevennende urinveisinfeksjon er urinveisinfeksjon som gjentar seg tre eller flere ganger i året¹.

Tilbakevendende urinveisinfeksjon

Stadig tilbakevendende urinveisinfeksjoner er plagsomt! Tre eller flere ganger i året med urinveisinfeksjon er definert som tilbakevennende, ofte kalt residiverende, urinveisinfekjon1,2.

  • 20 % eller flere av alle kvinner som rammes av urinveisinfeksjon, får tilbakefall flere ganger i året3,4.
  • Årsaken til dette er ikke helt kjent.

Urinveisinfeksjon etter sex

Seksuell aktivitet kan øke risikoen for infeksjon ved at bakterier kommer inn i blæren ved samleie5,6. Hos unge kvinner er de viktigste risikofaktorene tidligere urinveisinfeksjoner og seksuell aktivitet5. Etter et samleie er risiko for urinveisinfeksjon økt 40 ganger de neste 2 døgn6. Det er derfor viktig å late vannet rett etterpå.

Gå på do ofte

Det kan også være en sammenheng mellom det å tømme blæren sjeldent og hyppige urinveisinfeksjoner5. Ufullstendig blæretømming kan føre til at eventuelle bakterier i urinen får større mulighet til å utvikle infeksjon.

Forstyrrelser i den normale bakteriefloraen i skjeden kan også gi økt risiko for å utvikle urinveisinfeksjon5. Behandling med antibiotika kan skade den normale underlivsfloraen og slik bidra til økt risiko for

urinveisinfeksjoner1,2. Andre årsaker kan være bl.a. stein i urinveiene, misdannelser i urinveiene, graviditet, sukkersyke1,2.

Ønsker du å finne ut om du kan få hjelp på grunn av hyppig urinveisinfeksjon?

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  • Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 499-501.
  • Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.1, sist oppdatert 09.11.2017
  • Foxmann B. Recurring Urinary Trac Infection: Incidence and Risk Factors. AJPH 1990 (80) 3: 331-333
  • Mabeck CE. Treatment of uncomplicated urinary tract infection in nonpregnant women. Postgrad Med J 1972; 48:69–75.
  • Urinveisinfeksjon - spørsmål og svar. Informasjonsbrosjyre utarbeidet av Meda AS i samarbeid med Hjalmar Schiøtz og godkjent av Statens Legemiddelverk 05.09.2009.
  • Moore E.E., Hawes S.E.,Scholes D., Boyko E.J. et al. Sexual Intercourse and Risk of Symptomatic Urinary Tract Infection in Post-Menopausal Women. J Gen Intern Med 2008; 23(5):595–9
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei