Eldre

Eldre og urinveisinfeksjon

Eldre er i risikogruppen for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon.1

Eldre har økt forekomst av asymptomatisk bakteruri.1

Forekomsten av asymptomatisk urinveisinfeksjon blant eldre kvinner er 10-30%1. Demente og sykehjemsbeboere har enda høyere forekomst.2 Alle pasienter med permanent urinveiskateter får bakterier i urinen.2 De trenger sjeldent antibiotika som behandling.2

Eldre kvinner i eller etter klimakteriet (menopausen), kan være en risikogruppe for å få urinveisinfeksjoner.3,4 Det skyldes at slimhinnene ofte blir tørre ved østrogenmangel og bakterier fester seg lettere.1,5

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Rowe T.A. and Juthani-Mehta M., Urinary tract infection in older adults. Aging health. 2013; October; 9(5), Aging health. Author manuscript; available in PMC 2014 August 01.
  2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (23.03.2023)
  3. Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014 February 26; 311(8): 844–854
  4. Raz, Raul. Urinary Tract Infection in Postmenopausal Woman. Korean J Urol 2011;52:801-808
  5. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.

HIP-2023-0073 | 04-2023

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei