Du er ikke alene!

Du er ikke alene om å ha urinveisinfeksjon!

Urinveisinfeksjon er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 % av alle henvendelsene i allmennpraksis.1 95% av alle pasienter med urinveisinfeksjon i allmennpraksis har ukomplisert akutt cystitt.2 Nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.3

Urinveisinfeksjon rammer mange

Du er ikke alene, nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.3

Urinveisinfeksjon er svært vanlig

Urinveisinfeksjon er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 % av alle henvendelsene i allmennpraksis.1 95% av alle pasienter med urinveisinfeksjon i allmennpraksis har ukomplisert akutt cystitt.2 Nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.3

 • Nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.3,4 I aldersgruppen 20-60 år er hyppigheten av urinveisinfeksjon 100 ganger høyere blant kvinner sammenliknet med menn.1
 • 10% av kvinner over 65 år har urinveisinfeksjon og hele 30% av kvinner over 85 år.5
 • 20 % av alle kvinner som rammes av urinveisinfeksjon, får tilbakefall (residiverende) urinveisinfeksjon flere ganger i året.6
 • Alle kan få urinveisinfeksjon

  Alle kan få urinveisinfeksjon, både voksne og barn, men det er mest vanlig hos kvinner

  • Kvinner har en større risiko for å få urinveisinfeksjoner på grunn av sitt korte urinrør og at det ligger nær tarmåpningen.7
  • Kvinner etter overgangsalderen er mer utsatt på grunn av mindre østrogen som gir en annen surhetsgrad i skjeden og har færre melkesyrebakterier som bidrar til å forhindre bakterieinfeksjon. Det kan også skyldes at eldre generelt har dårligere infeksjonsforsvar.1,5
  • Enkelte kremer og kondomer er sædcelledrepende og kan øke risikoen for urinveisinfeksjon.6
  • Dersom urinblæren ikke tømmes helt når man later vannet, får bakterier i urinen større mulighet til å formere seg og gi infeksjon. Det er derfor viktig å ta seg tid på toalettet slik at blæren tømmes best mulig.6

  Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

  Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.
  2. Anders Bærheim og Nils Grude. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (11.02.2020)
  3. Betsy Foxman. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American Journal of Medicine. 2002: Volume 113 (Issue 1) (Suppl.); 5-13
  4. Agdestein B., Lindbæk M. og Gjelstad S. Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon? Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1641-4
  5. Rowe T.A. and Juthani-Mehta M., Urinary tract infection in older adults. Aging health. 2013 October; 9(5), Aging health. Author manuscript; available in PMC 2014 August 01
  6. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antbiotika i sykehus, Helsedirektoratet, Residiverende nedre urinveisinfeksjon hos kvinner, sist oppdatert 08.01.2018 (11.02.2020)
  7. Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 29.10.2018 (11.02.2020).
  Sist oppdatert:  10.03.2020

  Symptomer på urinveisinfeksjon

  Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

  Årsaker til urinveisinfeksjon

  Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

  Arbeider du som helsepersonell?

  Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

  Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

  Velkommen!

  Ja
  Nei