Du er ikke alene!

Du er ikke alene om å ha urinveisinfeksjon!

Urinveisinfeksjon er svært vanlig og utgjør omtrent 3,5 % av alle henvendelsene i allmennpraksis1. 95% av alle pasienter med urinveisinfeksjon i allmennpraksis har ukomplisert akutt cystitt1. Nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet2.

Du er ikke alene, nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Urinveisinfeksjon er svært vanlig

Urinveisinfeksjon er svært vanlig og utgjør omtrent 1,4 % av alle henvendelsene i allmennpraksis3. 20 % av voksne kvinner rapporterer en eller flere episoder av smertefull vannlating i løpet av et år. Knapt halvparten søker lege for sine plager4.

 • Nærmere 50 % prosent av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet2. I aldersgruppen 26-30 år er det 100 ganger så mange kvinner som menn som har urinveisinfeksjon5.
 • Forekomsten av asymptomatisk urinveisinfeksjon øker fra 3,5% i den generelle populasjonen til 16-18% blant eldre over 70 år6.
 • 10-12% av kvinner over 60 år har urinveisinfeksjon7.
 • Enkelte studier viser en forekomst av urinveisinfeksjon på 50% blant eldre kvinner6.
 • 20 % har hatt urinveisinfeksjon i løpet av de siste tolv månedene4,8.
 • 20-30 % av alle kvinner som rammes av urinveisinfeksjon, får tilbakefall (residiverende) urinveisinfeksjon flere ganger i året9.
 • 25-50 % av kvinner mellom 18 og 30 år opplever tilbakefall av urinveisinfeksjon10.

Alle kan få urinveisinfeksjon

Alle kan få urinveisinfeksjon, både voksne og barn, men det er mest vanlig hos kvinner

 • Kvinner har en større risiko for å få urinveisinfeksjoner på grunn av sitt korte urinrør og at det ligger nær tarmåpningen8.
 • Kvinner etter overgangsalderen er mer utsatt på grunn av mindre østrogen som gir en annen surhetsgrad i skjeden og har færre melkesyrebakterier som bidrar til å forhindre bakterieinfeksjon. Det kan også skyldes at eldre generelt har dårligere infeksjonsforsvar6.
 • 8% av kvinner i fertil alder har hatt mer enn tre urinveisinfeksjoner de siste tolv måneder. Spesielt hos de yngre har urinveisinfeksjon ofte sammenheng med samleie. Det anbefales å late vannet i løpet av 15 minutter etter samleie12.
 • Enkelte kremer og kondomer er sædcelledrepende og kan øke risikoen for urinveisinfeksjon12.
 • Dersom urinblæren ikke tømmes helt når man later vannet, får bakterier i urinen større mulighet til å formere seg og gi infeksjon. Det er derfor viktig å ta seg tid på toalettet slik at blæren tømmes best mulig12.

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

 • Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 499-501.
 • Betsy Foxman. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American Journal of Medicine. 2002: Volume 113 (Issue 1) (Suppl.); 5-13
 • Agdestein B., Lindbæk M. og Gjelstad S. Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon? Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1641-4
 • Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl og medarbeidere. Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:1748-53
 • Norsk Helseinformasjon, urinveisinfeksjon hos kvinner, siste endret 01.06.2017 (16.11.2017)
 • Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014 February 26; 311(8): 844–854
 • Brandberg A. Herner B., Swartling PG, Vahlne G. Urinvägsinfektion hos vuxne befolkningen i en svensk stad. Läkertidningen 1970; 67:2655-62)
 • Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 03.05.2017 (16.11.2017).
 • Foxmann B. Recurring Urinary Trac Infection: Incidence and Risk Factors. AJPH 1990 (80) 3: 331-333
 • Mabeck CE. Treatment of uncomplicated urinary tract infection in nonpregnant women. Postgrad Med J 1972; 48:69–75.
 • Urinveisinfeksjon - spørsmål og svar. Informasjonsbrosjyre utarbeidet av Meda AS i samarbeid med Hjalmar Schiøtz og godkjent av Statens Legemiddelverk 05.09.2009.
 • Bærheim A. og Hunskår S. Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers frisk kvinner. Tidsskr. Nor Lægeforen 1996; 116:841-3
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei