Graviditet

Graviditet og urinveisinfeksjon


Graviditet og urinveisinfeksjon

Graviditet øker risikoen for urinveisinfeksjon.1

Under et svangerskap har man lettere for å utvikle urinveisinfeksjon.1 Hvis infeksjonen sprer seg til nyrene, kan man risikere nyrebekkenbetennelse uten behandling.2 Det er også risiko for tidlig fødsel.3

Gravide bør derfor være særlig oppmerksomme på symptomer på urinveisinfeksjon og ta kontakt med legen ved behov.

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 1.april 2022 (29.03.2023).
  2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (23.03.2023)
  3. Felleskatalogen, urinveisinfeksjon, blærekatarr, sist revidert 16.06.2020 (29.03.2023)

HIP-2023-0073 | 04.2023

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei