Opplever du svie når du tisser?

Urinveisinfeksjon hos kvinner: 8 av 10 opplever svie når de tisser

Urinveisinfeksjon hos kvinner

Har du hatt urinveisinfeksjon kjenner du til akkurat dét ubehaget. Men har du nok kunnskap om alle de andre symptomene?

Mange opplever svie ved vannlating når de får urinveisinfeksjon. Å måtte tisse hele tiden er også vanlig symptom ved urinveisinfeksjon.1 Men hva med alle de andre symptomene? Og klarer du å skille symptomene på blærekatarr fra symptomene på nyrebekkenbetennelse, som er langt mer alvorlig?2

Før vi gir deg svarene på disse spørsmålene, vil du sikkert vite litt mer om bakgrunnen. For hvor vanlig er egentlig urinveisinfeksjon? Og hvordan finner bakteriene veien inn i urinveiene?

Eldre kvinner mest utsatt

Så til de viktige symptomene...

Mange kjenner svie og tisser ofte

Er du blant de som opplever svie når du tisser kan det være tegn på at du har fått urinveisinfeksjon. 8 av 10 kvinner opplever svie som det vanligste symptomet. 64 % opplever å konstant være tissetrengt.1  Så om du hele tiden må fly på do, kan det kanskje være greit å ta en test eller bestille time hos legen?

Har du vært øm nederst i magen?

Svie og hyppig vannlating skiller seg klart ut som de viktigste symptomene. Ømhet nederst i magen er langt mindre vanlig. ”Bare” 2 av 10 sier de har kjent ømhet nederst i magen som et symptom når de har hatt infeksjon i urinveiene.1

Vanlig med flere plager

Forekomsten av de mindre vanlige plagene må sees i sammenheng med at mange kvinner har mer enn ett symptom når de har urinveisinfeksjon. De fleste har to symptomer eller mer, og de blir flere jo eldre man blir.1

Mange har plagsomme smerter

Og selv om flere av plagene er vanlige hjelper det egentlig ikke så mye for den som står midt oppi det. Plagene oppleves virkelig som plagsomme. For 8 av 10 kvinner forteller at smertene som følger symptomene er plagsomme og går utover livskvaliteten.1

De mest sjeldne symptomene

Blant de mer sjeldne symptomene finner vi blod i urinen eller smerter i ryggen.

Noen opplever feber ved urinveisinfeksjon.1 Og nettopp feber kan det være ekstra viktig at du er oppmerksom på.

Pass på ved feber

Feber ved urinveisinfeksjon kan være et tegn på at bakteriene og infeksjonen har funnet veien til de øvre urinveiene.

Nyrebekkenbetennelse, eller pyelonefritt som det også kalles, er en mer alvorlig tilstand. Da er symptomene mer alvorlige: høy feber, smerter i nyreregionen og generelt svekket allmenntilstand.2 Denne formen for urinveisinfeksjon skal behandles av lege.

Kontakt lege

bakterieinfeksjon. Plages en med stadig urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å diskutere forebyggende behandling mot urinveisinfeksjoner som kan hjelpe.

Du må være klar over at en urinveisinfeksjon kan gi komplikasjoner. Hvis infeksjonen sprer seg opp til nyrene, kan det være alvorlig.2,5 Oppsøk derfor alltid lege ved feber og smerte i ryggen.

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Spørreundersøkelse gjennomført oktober 2017, Respons Analyse for Mylan, 542 kvinner over 40 år, fra alle landsdeler i Norge.
  2. Tveter, Kjell og Waldum-Grevbo, Bård Nyrebekkenbetennesle. Store medisinske leksikon, nyrebekkenbetennelse, sist oppdatert 6. mai 2022 (27.03.2023).
  3. Betsy Foxman. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American Journal of Medicine. 2002: Volume 113 (Issue 1) (Suppl.); 5-13
  4. Vorland LH, Carlson K, Aalen O. An epidemiological survey of urinary tract infections among outpatients in Northern Norway. Scand J Infect Dis. 1985;17(3):277-83.
  5. Os, Ingrid. Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon. Sist oppdatert 6. mai 2022 (27.03.2023).

HIP-2023-0073 | 04.2023

Sist oppdatert:  10.03.2020

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei