Lurt å vite om urinveisinfeksjon

Ta ansvar når hyppig urinveisinfeksjon påvirker livskvaliteten?


Urinveisinfeksjon er en helt vanlig infeksjon som er ubehagelig, men håndterbar for mange.  Antibiotika er tilgjengelig. Så en ny urinveisinfeksjon (UVI) er ikke så farlig: en ny antibiotikakur og gå videre. Ikke sant?

Nå må det tenkes nytt!

Gjentatte UVI’er – eller tilbakevendende akutt cystitt – skaper en mye større belastning for de som opplever det. Det er den vanligste bakterieinfeksjonen hos mennesker, og de fleste kvinner vil få UVI minst en gang i løpet av livet.1 Noen av de største konsekvensene av infeksjoner omfatter alt fra fysiske plager til emosjonelle svekkelser, og kan føre til en betydelig forverring av kvinners livskvalitet.2 

For det første er det viktig å få med seg at mange UVI‘er er tilbakevendende: av de kvinnene som får en UVI i år, vil halvparten få en ny infeksjon i løpet av noen måneder.1 Noen kvinner må leve med gjentagende infeksjoner samt antibiotikabehandlinger i årevis, noe som kan gi bivirkninger som soppinfeksjoner eller økt risiko for antibiotikaresistens.1,3 Tilbakevendende infeksjoner kan påvirke hverdagen ved å hindre daglige aktiviteter som arbeid eller reiser, forårsake angst for flere tilbakefall, og hindre sosiale treff med venner og familie.  I en pasientundersøkelse fra 2022 fortalte en at redselen for at neste UVI skulle komme tilbake, førte til frykt, selv når hun ikke hadde UVI.  Hun sa: "Jeg var fanget i en syklus der jeg hadde flere UVI‘er etter hverandre, og det virket ikke som om jeg klarte å bli fri fra det."4

Det har vist seg at livskvaliteten (QoL) for kvinner med residiverende UVI‘er reduseres, både med tanke på fysisk og psykisk helse.2 I 2000 ble det utført en grunnleggende undersøkelse på dette

området av Anne K. Ellis og Sarita Verma, der de sammenlignet pasienter med UVI‘er med en frisk kontrollgruppe. Den viste at pasientenes livskvalitet ble betydelig påvirket av infeksjoner på tross av alle tiltak. Det omhandlet forstyrrelser på grunn av symptomer som hyppig vannlating, vannlatingstrang og smerter i forbindelse med vannlating, samt nedsatt vitalitet og følelsesmessig velvære. Ifølge forfatterne var dessuten "forskjellen i score på sosial funksjon hos kvinner med UVI‘er sammenlignet med kontroll-kvinnene nesten like stor som forskjellen i smertescore".2

En annen undersøkelse i USA har vist at UVI‘er påvirker livet på flere områder, blant annet ved at samleie blir problematisk (66,9 % av de spurte).5 I tillegg rapporterte mer enn 50 % av kvinnene om redusert evne til å arbeide, trene, utføre husarbeid og gjøre ærender.5 Kvinner med gjentakende UVI‘er har også rapportert bekymring for antall antibiotikakurer. De har til og med unngått å oppsøke legen, blant annet for å redusere denne risikoen.4

Derfor er det viktig at leger og sykepleiere ikke bare tenker på de fysiske konsekvensene av UVI‘er, men også på det psykiske.

Snakk med legen din, fortell om dine tilbakefall og spør om det finnes en løsning. De fleste leger tar din helse og livskvalitet på alvor.  Det er mulig å få en raskere slutt på kvinners gjentagende plager ved UVI‘er, slik at de kan vende tilbake til en mer forutsigbar hverdag.

Mer om urinveisinfeksjon


Referanser

  1. Heltveit-Olsen, Silje Rebekka et al. Methenamine Hippurate to prevent recurrent urinary tract infections in older women: protocol for a randomized, placebo-controlled trial. BMJ Open 2022; 12e065217 doi: 10.1136/bmjopen-2022-065217
  2. Ellis, Anne K. and Verma, Sarita, LLB, MD. “Quality of Life in Women with Urinary Tract infections: Is benign Disease a Misnomer?” JABFP Vol 13 No. 6. November-December 2000
  3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/yeast-infection/symptoms-causes/syc-20378999#:~:text=Factors%20that%20increase%20your%20risk,leading%20to%20overgrowth%20of%20yeast. February 22, 2024
  4. Grigoryan, Larissa et al. “The emotional impact of urinary tract infections in women: a qualitative analysis.” BMC women’s Health (2022) 22:182 https: doi.org/10.1186/s12905-022-001757-3
  5. Thompson, Jeffrey et al. “Activity impairment, health-related quality of life, productivity and self-reported recourse use and associated costs of uncomplicated urinary tract infection among women in the United States.” PLoS ONE 18(2):e0277728. https://doi.org/10.137/journal.pone.0277728

HIP 2024-0028 | 03.2024

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei