Sexdebut

Samleie og urinveisinfeksjon

sex og samleie øker risikoen for urinveisinfeksjon

Samleie øker risikoen for urinveisinfeksjon1. Spermiedrepende middel som brukes sammen med pessar forstyrrer bakteriefloraen i vagina og gir dermed økt risiko for infeksjon2.

Under samleie får vaginale bakterier tilgang til urinveiene og kan nå blæren gjennom urinrøret1. Det anbefales vannlating seinest 15 minutter etter samleie2.

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  • Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014 February 26; 311(8): 844–854
  • Bærheim A. og Hunskår S. Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers frisk kvinner. Tidsskr. Nor Lægeforen 1996; 116:841-3

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei