Symptomer på urinveisinfeksjon

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og smerter ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.1

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon

Symptomer på urinveisinfeksjon er ofte smerter ved vannlating og økt vannlatingtrang.1

Symptomer på akutt cystitt

Noen av symptomer på akutt cystitt:

 • Smertefull vannlating1
 • Svie og brennende følelse ved vannlating2
 • Hyppig vannlating1
 • Konstant tissetrengt1
 • Smerte over symfysen1
 • Smerte i korsyggen1
 • Generelt smerter i underlivet1

En del kvinner med cystitt har magesmerter eller smerter nederst i korsryggen.1 I blant kan det også være blod i urinen og uklar urin.2

Akutte symptomer, uten vaginale symptomer, og som varer kortere enn syv dag tyder som oftest på diagnosen ukomplisert cystitt. Mange kvinner går ikke til lege ved symptomer på urinveisinfeksjon.3

Symptomer øvre urinveisinfeksjon

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), øvre urinveisinfeksjon, er ofte flere enn ved nedre urinveisinfeksjon. Både hyppig og smertefull vannlating som ved nedre urinveisinfeksjon kan oppleves ved øvre urinveisinfeksjon. Ofte starter en øvre urinveisinfeksjon med frostanfall og feber.1 Andre vanlige symptomer er:

 • Magesmerter1
 • Dårlig allmenntilstand1
 • Smerte på siden av magen eller korsryggen1
 • Kvalme og oppkast1

Eldre kan også føle seg forvirret.1

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

 1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (23.03.2023)
 2. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon, blærekatarr, Sist revidert: 16.06.2020 (23.03.2023)
 3. Walker M., Heady J.A., and Shaper A.G- The prevalence of dysuria in women in London. J R Coll Gen Pract. 1983;33:411-5.

HIP-2023-0073 | 04-2023

Sist oppdatert:  10.03.2020

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei