Symptomer på urinveisinfeksjon

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon1.

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon

Symptomer på urinveisinfeksjon er ofte svie og økt vannlatingtrang1.

Symptomer på nedre urinveisinfeksjon (cystitt)

Noen av symptomer på nedre urinveisinfeksjon:

 • Svie ved vannlating
 • Eventuelt også ømhet nederst i magen
 • Konstant tissetrengt
 • Hyppig vannlating
 • Magesmerter eller smerter nederst i korsryggen

En del kvinner med cystitt har magesmerter eller smerter nederst i korsryggen3. I blant kan det også være blod i urinen og en stram lukt av urinen2. Urinveisinfeksjon kan også gi urinlekkasje, det blir vanskelig å holde seg. Noen føler at de ikke får tømt blæren skikkelig.

Det er 80% sannsynlighet for at en kvinne med typiske symptomer på urinveisinfeksjon har bakterier i urinen1. Mange kvinner går ikke til lege ved symptomer på urinveisinfeksjon1.

Symptomer øvre urinveisinfeksjon

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), øvre urinveisinfeksjon1,4:

 • Feber
 • Dårlig allmenntilstand
 • Smerte på siden av magen eller korsryggen
 • Kvalme og oppkast
 • Hyppig og smertefull vannlating

Noen opplever samme symptomer som ved vanlig urinveisinfeksjon (cystitt)4. Eldre kan også føle seg forvirret, sløv eller få mindre appetitt4. Kontakt fastlegen om du mistenker at du har nyrebekkenbetennelse4.

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

 • Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl og medarbeidere. Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:1748-53
 • Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (16.11.2017)
 • Norsk Legemiddelhåndbok, T1.5.2 Øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt, publisert 14.10.2016 (16.11.2017)
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei