Faser med økt risiko

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

87 % av pasienter med cystitt er kvinner.1 Det er høyere frekvens i aldersgruppene 15–40 år og over 70 år.1 Befolkningsundersøkelser viser at om lag hver femte kvinne rapporterer en eller flere episoder med dysuri, smertefull vannlating, i løpet av et år.1 Knapt halvparten søker lege for sine plager.1

Risikogruppe urinveisinfeksjon

Kvinner og menn i alle aldre kan få urinveisinfeksjon.

Eldre

Eldre har økt forekomst av asymptomatisk bakteruri.2 Forekomsten av asymptomatisk urinveisinfeksjon blant eldre kvinner er 10-30%.3 Demente og sykehjemsbeboere har enda høyere forekomst.3 Alle pasienter med permanent urinveiskateter får bakterier i urinen. De trenger sjeldent antibiotika som behandling.3

Eldre kvinner i eller etter klimakteriet (menopausen), kan være en risikogruppe for å få urinveisinfeksjoner. Det skyldes at slimhinnene ofte blir tørre ved østrogenmangel og bakterier fester seg lettere.4

Sexdebut

Samleie øker risikoen for urinveisinfeksjon.4 Spermiedrepende middel som brukes sammen med pessar forstyrrer bakteriefloraen i vagina og gir dermed økt risiko for infeksjon.4,7

Graviditet

Under en graviditet har man lettere for å utvikle urinveisinfeksjon.6 Hvis infeksjonen sprer seg til nyrene, kan man risikere alvorlige komplikasjoner og de fleste skal legges inn på sykehus.3 Gravide bør derfor være særlig oppmerksomme på symptomer ved urinveisinfeksjon.3

Menopause - overgangsalderen

Kvinner i postmenopausal alder får lett urinveisinfeksjon fordi østrogenet minsker, mengden av laktobasiller (melkesyrebakterier) i vagina avtar, pH-verdien svekkes og slimhinnen blir mindre motstandsdyktig.4 Seksuelt aktive kvinner i postmenopausal alder har også økt risiko for urinveisinfeksjon.4

Kateter

Bruk av kateter for å tømme blæren, f.eks. i forbindelse med en operasjon, kan føre til urinveisinfeksjon.6

Menn

Når menn får urinveisinfeksjoner kommer det ofte ved prostataplager, når de ikke får tømt urinblæren skikkelig.6 Når urinen samles i blæren øker risikoen for en bakterieansamling.6

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner på sykehus

Helsetjenesteassosierte infeksjoner omfatter komplikasjoner ved opphold i sykehus og sykehjem. Av alle registrerte helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) utgjør urinveisinfeksjoner (UVI) opp mot 40 %.8 De fleste av disse urinveisinfeksjoner kommer i forbindelse med blærekateterisering.8

60 sykehus og over 10 tusen pasienter deltok i en prevalensundersøkelse i 2017.9 20% av deltakerne hadde urinveisinfeksjon.9 Av de som fikk behandling var det 64% med nedre urinveisinfeksjon og 36% med øvre urinveisinfeksjon, i 4.kvartal.9

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Agdestein B., Lindbæk M. og Gjelstad S. Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon? Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1641-4
  2. Rowe T.A. and Juthani-Mehta M., Urinary tract infection in older adults. Aging health. 2013 October; 9(5), Aging health. Author manuscript; available in PMC 2014 August 01.
  3. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (23.03.2023)
  4. Raz, Raul. Urinary Tract Infection in Postmenopausal Woman. Korean J Urol 2011;52:801-808
  5. Foxmann B. Recurring Urinary Trac Infection: Incidence and Risk Factors. AJPH 1990 (80) 3: 331-333
  6. Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 1.april 2022 (27.03.2023)
  7. Moore E.E., Hawes S.E.,Scholes D., Boyko E.J. et al. Sexual Intercourse and Risk of Symptomatic Urinary Tract Infection in Post-Menopausal Women. J Gen Intern Med 2008; 23(5):595–9
  8. Folkehelseinstituttet, Grunnleggende om urinveisinfeksjoner, sist oppdatert 09.04.2015(29.03.2023)
  9. Årsrapport 2017 – Helsetjenesteassosierte infeksjoner • Antibiotikabruk (NOIS) • Antibiotikaresistens (MSIS) • Verdens håndhygienedag, oktober 2018(27.03.2023)

HIP-2023-0073 | 04.2023

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei