Behandling av urinveisinfeksjon

Behandling urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av en uke.1 Enkelte har behov for en antibiotikakur.1 Ved hyppige urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å diskutere eventuell forebygging av urinveisinfeksjon.1

Behandling urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av en uke.1 Dersom plagene ikke går over og plagene øker bør en ta kontakt med fastlegen.2

Er symptomene plagsomme eller om en er gravid, kan det være aktuelt med antibiotika.1,2 Kuren varer fra tre til syv dager ved blærekatarr og cirka to uker ved nyrebekkenbetennelse.1,2

Kvinner med hyppig blærekatarr får ofte ekstra antibiotika slik at de kan starte en ny kur når de får tilbake symptomene.1

Hjelper tranebærjus eller C-vitamin mot urinveisinfeksjon?

En del opplever at det hjelper å drikke tranebærjus ved urinveisinfeksjon, men effekten av tranebær er usikker.3 Siste oversiktsartikkel av effekt ved bruk av tranebær ved urinveisinfeksjon konkluderer med at tranebærjuice for tiden ikke kan anbefales for forebygging av urinveisinfeksjon.3

Effekten av vitamin C som surgjørende middel er svak. Det er ikke helt uvanlig at metenamin kombineres med vitamin C for å surgjøre urinen. Man må trolig opp i doser på 5 – 6 g for å få en påvisbar reduksjon i pH, og selv da er effekten ytterst beskjeden. Slike høye doser vitamin C er dessuten forbundet med bivirkninger som diaré og nyrestein.4

Ved hyppige urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å kunne diskutere eventuell forebygging av urinveisinfeksjoner. 1

Hjelper østrogen mot urinveisinfeksjon ved overgangsalder?

Prevalenstall av urinveisinfeksjon i overgangsalderen er mellom 8 og 10%.5 Hormoner kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner. Etter overgangsalderen kan de være aktuelt med østrogen som stikkpiller, krem eller liknende.5

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (23.03.2023)
  2. Felleskatalogen, urinveisinfeksjon, blærekatarr, sist revidert 16.06.2020 (29.03.2023)
  3. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries f or preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5
  4. Haugen W og Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjon etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen nr 1; 2015; 135: 42-4
  5. Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X, Ng CW. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005131. DOI: 10.1002/14651858.CD005131.pub2.

HIP-2023-0073 | 04-2023

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei