Behandling av urinveisinfeksjon

Behandling urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av en uke. Enkelte har behov for en antibiotikakur. Ved hyppige urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å diskutere eventuell forebygging av urinveisinfeksjon.

Urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av en uke1. Dersom plagene ikke går over og plagene øker bør en ta kontakt med fastlegen1,2.

Kvinner med hyppig blærekatarr får ofte ekstra antibiotika slik at de kan starte en ny kur når de får tilbake symptomene1.

Hjelper tranebærjus mot urinveisinfeksjon?

En del opplever at det hjelper å drikke tranebærjus ved urinveisinfeksjon1. Siste oversiktsartikkel av effekt ved bruk av tranebær ved urinveisinfeksjon konkluderer med at tranebærjuice for tiden ikke kan anbefales for forebygging av urinveisinfeksjon4.

Effekten av vitamin C som surgjørende middel er svak. Det er ikke helt uvanlig at metenamin kombineres med vitamin C for å surgjøre urinen. Man må trolig opp i doser på 5 – 6 g for å få en påvisbar reduksjon i pH, og selv da er effekten ytterst beskjeden. Slike høye doser vitamin C er dessuten forbundet med bivirkninger som diaré og nyrestein5.

Etter overgangsalderen kan de være aktuelt med østrogen som stikkpiller, krem eller liknende3.

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Anders Bærheim og Nils Grude, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, cystitt, versjon 2.2, oppdatert 09.11.2017 (16.11.2017)
  2. Felleskatalogen, urinveisinfeksjon (16.11.2017)
  3. Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X, Ng CW. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005131. DOI: 10.1002/14651858.CD005131.pub2.
  4. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries f or preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5
  5. Haugen W og Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjon etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen nr 1; 2015; 135: 42-4
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei