Symptomer nedre urinveisinfeksjon (cystitt)

Symptomer nedre urinveisinfeksjon (cystitt)

Hyppig vannlatningstrang er et av de vanligste symptom på urinveisinfeksjon.

Hyppig vannlatningstrang er et av de vanligste symptom på urinveisinfeksjon.

Symptomer på nedre urinveisinfeksjon (cystitt) kommer forholdsvis raskt1,2. Noen opplever ikke symptomer og da kalles det asymptomatisk bakteriuri 1,2.

Symptomer øvre urinveisinfeksjon

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), øvre urinveisinfeksjon, er ofte flere enn ved nedre urinveisinfeksjon. Både hyppig og smertefull vannlating som ved nedre urinveisinfeksjon kan oppleves ved øvre urinveisinfeksjon. Ofte starter en øvre urinveisinfeksjon med frostanfall og feber.Andre vanlige symptomer er:

  • Magesmerter4
  • Dårlig allmenntilstand4
  • Smerte på siden av magen eller korsryggen4
  • Kvalme og oppkast4

Eldre kan også føle seg forvirret.5

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

  1. Haugen W og Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjon etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen nr 1; 2015; 135: 42-4
  2. Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X, Ng CW. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005131. DOI: 10.1002/14651858.CD005131.pub2.
Sist oppdatert:  10.03.2020

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei