Symptomer øvre urinveisinfeksjon (nyrebekkenbetennelse)

Symptomer øvre urinveisinfeksjon

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) er blant annet feber og dårlig allmenntilstand

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) er blant annet feber og dårlig allmenntilstand

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), øvre urinveisinfeksjon1,4:

  • Feber
  • Dårlig allmenntilstand
  • Smerte på siden av magen eller korsryggen
  • Kvalme og oppkast
  • Hyppig og smertefull vannlating

Noen opplever samme symptomer som ved vanlig urinveisinfeksjon (cystitt)4. Eldre kan også føle seg forvirret, sløv eller få mindre appetitt4. Kontakt fastlegen om du mistenker at du har nyrebekkenbetennelse4.

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

  • Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl og medarbeidere. Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:1748-53
  • Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (16.11.2017)
  • Norsk Legemiddelhåndbok, T1.5.2 Øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt, publisert 14.10.2016 (16.11.2017)
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Sist oppdatert:  10.03.2020

Økt risiko urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 % av alle kvinner vil få minst én urinveisinfeksjon i løpet av livet.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei