Personvernsærklæring

Personvernsærklæring

Meda bruker s.k. sessionscokkies(” Cookie”) på urinveisinformasjon.no (”nettsiden”). En Cookie er en liten fil som føres over til besøkerens datamaskin. Cookies kan ikke identifisere besøkeren personlig, kun den webbleseren som er installert på datamaskinen og hva som brukes ved besøket.

Cookies inneholder ikke virus og den kan heller ikke forstyrre annen informasjon på den besøkenes datamaskin. Cookies brukes for å gjøre det lettere å navigere på nettsiden for besøkeren. Cookies lagres bare midlertidig på datamaskinen og blir borte når nettsiden lukkes.

Ønsker besøkeren å se bort fra Cookies kan besøkeren stille inn datamaskinens webbleser slik at Cookies ikke lastes ned i datamaskinen. Informasjon om hvordan man går fram finnes i webbleserens hjelpeavsnitt. Hvis en hindrer lagring av Cookies innebærer det at navigasjonsmulighetene på nettsiden blir dårligere.

IP-adresser

Meda registrerer kun IP-adresser. En IP- adresse brukes for å identifisere brukerens datamaskin på internett. Vi bruker IP-adressene til systemadministrasjon.