Øvre urinveisinfeksjon

Øvre urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene, nyrebekkenbetennelse, pyelonefritt

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene, nyrebekkenbetennelse, pyelonefritt

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)

I sjeldne tilfeller går infeksjonen opp i urinleder, nyrebekken eller nyrevev. Dette kalles en øvre urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt).1,2 Dette er mer alvorlig og må behandles med antibiotika.1,2

De fleste milde til moderate tilfeller kan behandles hjemme med antibiotika.2 Sykehusopphold kan være aktuelt for gravide og små barn, spesielt for de under 6 måneder.2

Er du usikker på om du har UVI?

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.
  2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Pyelonefritt, versjon 1.4. sist oppdatert 09.11.2017 (11.02.2020)
Sist oppdatert:  10.03.2020

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei