Nedre urinveisinfeksjon

Nedre urinveisinfeksjon

Blærekatar er infeksjon i urinrør og blære.

Nedre urinveisinfeksjon er infeksjon i urinrør og blære

Blærekatarr - infeksjoner i urinrør og blære

Den vanligste formen for urinveisinfeksjon er infeksjoner i urinrør og blære og kalles en nedre urinveisinfeksjon eller blærekatarr (cystitt). Cystitt beskrives ofte med1:

  • Kvinner med ukomplisert cystitt
  • Cystitt med kompliserende forhold
  • Ukomlisert cystitt

Ved akutt ukomplisert cystitt er det anbefalt å vente å se om det går over av seg selv. «Vente og se» strategien anbefales samtidig som rikelig drikke inntas2. Fastlegen kan i disse tilfellene sende med en resept på antibiotika. Da kan kvinner starte behandlingen selv dersom hun ikke blir bedre2.

Cystitt med kompliserende forhold beskriver forhold i eller utenfor urinveiene som kan påvirke forløpet til en urinveisinfeksjon. Dette kan være UVI hos menn, gravide, barn eller hos de med tilleggssykdommer1.

Er du usikker på om du har UVI?

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  • Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 499-501.
  • Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.1, sist oppdatert 09.11.2017
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei