Nedre urinveisinfeksjon

Nedre urinveisinfeksjon

Blærekatar er infeksjon i urinrør og blære.

Nedre urinveisinfeksjon er infeksjon i urinrør og blære

Blærekatarr - infeksjoner i urinrør og blære

Den vanligste formen for urinveisinfeksjon er infeksjoner i urinrør og blære og kalles en nedre urinveisinfeksjon eller blærekatarr (cystitt). Cystitt beskrives ofte med:1,2

  • Kvinner med ukomplisert cystitt
  • Cystitt med kompliserende forhold
  • Ukomplisert cystitt

Ved akutt ukomplisert cystitt er det anbefalt å vente å se om det går over av seg selv.2 «Vente og se» strategien anbefales samtidig som rikelig drikke inntas.2 Fastlegen kan i disse tilfellene sende med en resept på antibiotika. Da kan en starte behandlingen selv dersom en ikke blir bedre.2

Cystitt med kompliserende forhold beskriver forhold i eller utenfor urinveiene som kan påvirke forløpet til en urinveisinfeksjon. Dette kan være UVI hos menn, gravide, barn og alle over 65år,2 eller hos de med tilleggssykdommer.1 Akutt komplisert cystitt behandles med antibiotika.2

Er du usikker på om du har UVI?

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.
  2. Anders Bærheim og Nils Grude. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (11.02.2020)
Sist oppdatert:  10.03.2020

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei