Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteriuri

Bakterier i urinen uten symptomer fra urinveiene

Asymptomatisk bakteriuri

Bakterier i urinen uten symptomer fra urinveiene

Symptomfri bakteriuri, asymptomatisk bakteriuri, er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene.1

  • Gravide er den eneste gruppen med denne tilstanden som har dokumentert nytte av antibiotikabehandling og det anbefales screening blant alle gravide for å oppdage denne tilstanden.2
  • Eldre med asymptomatisk bakteriuri trenger ikke antibiotika.2
  • Pasienter som bruker kateter og har asymptomatisk bakteruri trenger ikke antibiotika, ved symptomer er skifte av kateter viktigst.2

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon.1 Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer.1 En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling.1

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503.
  2. Anders Bærheim og Nils Grude. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Asymptomatisk bakteruri, versjon 2.3. sist oppdatert 01.12.2016 (11.02.2020)
Sist oppdatert:  10.03.2020

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei