Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteriuri

Bakterier i urinen uten symptomer fra urinveiene

Asymptomatisk bakteriuri

Bakterier i urinen uten symptomer fra urinveiene

Symptomfri bakteriuri, asymptomatisk bakteriuri, er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene1. Bruk at antibiotika bør reduseres for å redusere utviklingen av resistens.

  • Gravide er den eneste gruppen med denne tilstanden som har dokumentert nytte av antibiotikabehandling og det anbefales screening blant alle gravide for å oppdage denne tilstanden2.
  • Eldre med asymptomatisk bakteriuri trenger ikke antibiotika2.
  • Pasienter som bruker kateter og har asymptomatisk bakteruri trenger ikke antibiotika2.

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon1. Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer1. En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling.

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  • Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 499-501.
  • Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Asymptomatisk bakteruri, versjon 2.3. sist oppdatert 01.12.2016
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon.

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei