Hva er urinveisinfeksjon (UVI)?

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon (UVI), samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene, skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret.1 Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, oppstår når bakteriene kommer helt til nyrene og nyrebekkenet.1 De ulike betegnelsene har forskjellige angrepsvinklinger med tanke på tiltak, med eller uten behandling.

Slik ser en normal blære ut og en betent blære

Urinveisinfeksjon illustrert med nyre, blære og urinveier.

Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret.1 Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-coli.1 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon.1 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar.

 • Akutt cystitt er en infeksjon i nedre urinveier. Gode råd og eventuell behandling skiller seg fra hverandre på bakgrunn av kjønn, alder og graviditet.1
 • Asymptomatisk bakteriuri er urinveisinfeksjon uten symptomer og behandles ikke med antibiotika, såfremt en ikke er gravid.1
 • Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, er mer alvorlig infeksjon i øvre del av urinlederen, i nyrebekkenet eller nyrene.1
 • Residiverende urinveisinfeksjon defineres med tre eller flere cystitter i løpet av et år.1

Tilstander som hindrer urinpassasje og ufullstendig blæretømming kan føre til urinveisinfeksjoner.2 Forstørret prostata kan bidra til urinveisinfeksjon.2 Skader i sliminnen kan føre til nedsatt immunforsvar.2 Nyrestein kan være et avløpshinder og kan forårake en UVI.2 Misdannelser eller svulst i urinlederne kan også bidra til urinveisinfeksjon.2 Diabetikere kan også oftere få UVI, da det kan være høyt sukkerinnhold i urinen.2 Gravide får oftere UVI, på grunn av trykk på urinblæren.2

Differensialdiagnoser eller tilstander som en bør være oppmerksom på ved akutt cystitt:1

 • Klamydiauretritt
 • Genital herpes
 • Overaktiv blære
 • Asymptomatisk bakteriuri
 • Steinsykdommer i urinveiene
 • Pyelonefritt
 • Prostatitt
 • Inkontinens

Differensialdiagnoser ved nyrebekkenbetennelse kan være kolecystitt, cystitt, steinsykdom i urinveiene, appendisitt, salpingitt, ekstrauterin graviditet, divertikulitt og andre infeksjoner. Hos barn med dårlig allmenntilstand: sepsis, pneumoni og meningitt.1

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon. Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer. En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling.

Referanser

 1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (31.01.2023)
 2. Store medisinske leksikon, Urinveisinfeksjon, sist oppdatert 01.04.2022 (31.01.2023)
 3. Harding C., et al. Alternative to prophylactic antibiotics for the treatment of reccurent urinary tract infections in woman: multicentre, open label, randomized, non-inferiority trial. BMJ 2022;376:e068229

HIP-2023-0073 | 04-2023

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei