Hva er urinveisinfeksjon (UVI)?

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon er en samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene. Det skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret.1 Når urinveisinfeksjonen kommer i urinrøret eller i urinblæren omtales det som blærekatarr eller urinveisinfeksjon.1 Enkelte ganger kommer bakteriene lenger opp og helt til nyrene og nyrebekkenet. Da oppstår det en infeksjon som kalles nyrebekkenbetennelse.1

Slik ser en normal blære ut og en betent blære

Urinveisinfeksjon illustrert med nyre, -blære og urinveier.

Urinveiene består av urinrør, urinblære, urinlederne og nyrene. Urinveisinfeksjon oppstår når urinen og urinveienes slimhinner blir infisert av bakterier. Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret. Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-coli.2 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon.2 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar. Urinveisinfeksjon omtales ofte som UVI.

Urinveisinfeksjon og andre diagnoser

Svie omkring urinrøret kan forekomme uten at det kan påvises bakterier i urinen. Det kan være en ukomplisert urinveisinfeksjon, selv om urinundersøkelsen gir utslag på bakterier.2 Kvinner kan få småskader omkring urinrøret etter samleie og dette kan kjennes som symptomene på urinveisinfeksjon. Det kan også forekomme irritasjon i underlivet ved overdreven hygiene. Fastlegen vil også vurdere om det kan være andre årsaker til symptomene.2

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon. Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer.2 En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling.2

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (11.02.2020)
  2. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 497-503
Sist oppdatert:  10.03.2020

Årsaker til urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er ofte forårsaket av bakterier fra egen tarmflora.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei