Diagnostisering og prøvetaking

Diagnostisering og prøvetaking

Det er som regel ikke behov for urinprøve før behandling av ukomplisert cystitt1.

Esterase- og nitrittfeltet på en urinstrimmel gir svar på om det er leukocytteri og bakteruri. En positiv nitritt test gir svar på om det er bakteuri med gram-negative staver. Før testen er det best resultat om urinen har vært fire timer i urinblæren. Mikroskopi av urin gir ikke flere opplysninger, dersom en ikke mistenker øvre urinveisinfeksjon1.

Bakteriologisk undersøkelse anbefales ved residiverende og kompliserte cystitter1.

  • Urindyrkning krever at urinen har stått i blæren minst to timer. Midtstrømsprøve ved fri urinstrøm gir minst bakteriell forurensning.
  • Menn holder forhuden tilbake ved prøvetakning.
  • Kvinner holder labia fra hverandre.
  • Poseprøve hos barn er ofte forurenset, og resultatet kan bare brukes til å utelukke infeksjon.

Urin uten tilsetning må leveres laboratoriet innen fire timer. Urinen skal fylles opp til merket på glasset1.

  • Ved lengre transporttid anvendes borsyreglass. Borsyreurin er å foretrekke med tanke på videre håndtering på mikrobiologisk laboratorium1.
  • Dyppekultur kan anvendes under forutsetning av at prosedyre for avlesning er kjent og følges. Dyppekultur bør foretrekkes som transportmedium ved transporttid over to døgn fordi antallet bakteriekolonier ikke påvirkes, ellers foretrekkes urin tilsatt borsyre1.

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)

Hiprex

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter kjemoterapeutika eller antibiotika.

Furadantin

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei