Behandling av Urinveisinfeksjon

Behandling av urinveisinfeksjon

Ukomplisert og komplisert cystitt bør skilles ved utredningen. Det har betydning for etterfølgende behandling1.

Behandling av ukomplisert cystitt1

 • Akutt ukomplisert cystitt går som regel over seg selv i løpet av en uke.
 • «Vente – og – se» strategi hvor rikelig drikke anbefales sammen med en resept på antibiotika som kan brukes ved behov.
 • Antibiotika brukes for å korte ned varigheten av symptomene.

Akutt ukomplisert cystitt kan behandles med antibiotika i opptil 3 døgn1.

Mer enn tre dager behandling øker sjansen for bivirkninger og utvikling av bakteriell resistens. Endosebehandling gir like god effekt som en tredagers kur, men øker sjansen for residiv med 10%.

Å bytte på de ulike antibiotika reduserer risikoen for lokal bakteriell resistensutvikling.

 • Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 3 dager
 • Pivmecillinam 200 mg x 3 i 3 dager
 • Trimetoprim 160 mg x 2 eller 300 mg vesp i 1-3 dager

Når det er resistens for de anbefalte eller ved kompliserte tilfeller anbefales flurokinoloner1.

Behandling av komplisert cystitt1

For mindre barn, menn, gravide og alle over 65 år.

 • Behandles med antibiotika i 5-7 dager
 • Justeres etter resistensfunn ved bakteriell dyrkning av urinen
 • Kontroller behandlingen med hensyn til symptomer og bakteriuri

Voksne kvinner1:

Anbefalt behandlingslengde er 5-7 dager for alle alternativene. På grunn av resistensøkning er ikke trimetoprim egnet som empirisk behandling1.

 • Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5-7 dager
 • Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5-7 dager
 • Trimetoprim 160 mg x 2 eller 300 mg vesp i 5-7 dager

Menn1:

Trimetoprim-sulfametoksasol 2 tabl. x 2 i 5-7 dager

Mecillinam 400mg x 3 i 5-7 dager

Ciprofloksacin 500mg x 2 i 5-7 dager, ved sulfaallergi eller påvist resistens for førstevalgene

Barn1:

Akutt cystitt hos barn defineres som komplisert. Anbefalt behandlingslengde er 5-7 dager for alle alternativene. Lengden er avhengig av alvorlighetsgrad og behandlingsrespons.

 • Nitrofurantoin 1,5 mg/kg x 2 (ikke til barn under 1 måned gammel)
 • Trimetoprim 3 mg/kg x 2
 • Pivmecillinam 7,5 mg/kg x 3

Amoksicillin kan brukes under forutsetning av at dyrkning viser sensitive bakterier, for alle aldre1.

Oppfølging etter behandling av komplisert cystitt1:

 • Symptomer på mer enn 2 dager kan være på grunn av resistens og dermed ikke respons på behandling. Vurder å skifte antibiotika.
 • Kontroll bør tilbys en uke etter avsluttet behandling.
 • Videre utredning må vurderes ved kompliserte forhold i nyrer eller ureter og ved sykdommer som diabetes, hypertensjon eller nedsatt nyrefunksjon.

Gravide og urinveisinfeksjoner1

Cystitter hos gravide sees på som kompliserte. Gravide behandles i 7 dager.

 • Trimetoprim er kontraindisert i første trimester.
 • Sulfamet­oksazol er kontraindisert i siste graviditetsmåned.
 • Nitrofurantoin er 2.håndsvalg i hele graviditeten.

Amoksicillin kan brukes under forutsetning av at dyrkning viser sensitive bakterier. Sykehjem – eldre og urinveisinfeksjoner1

Cystitt hos eldre sees ofte på som en komplisert cystitt og bør behandles som det.

 • Antibiotikadosen bør justeres med hensyn til redusert nyrefunksjon og økt risiko for bivirkninger.
 • Bruk nitrofurantoin og trimetoprimsulfametoksazol med forsiktighet.

Behandling av residiverende urinveisinfeksjon1

Kvinner med hyppig residiverende cystitt kjenner igjen symptomer på urinveisinfeksjon. Hun kan derfor få resept på flere kurere og behandle seg 1-3 dager ved symptomstart1.

Kontinuerlig antibiotikaprofylakse bør unngås.

Gode råd til pasienter med hyppig ukompliserte cystitter1:

 • Rikelig væskeinntak
 • Late vannet ved behov
 • Tømme blæren fullstendig ved vannlating
 • Late vannet innen 15 minutter etter samleie
 • Unngå kondom med sæddrepende kremer og pessar

Forebyggende behandling av residiverende urinveisinfeksjon1:

 • Hiprex - metenaminhippurat -  kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt.
 • Effekten av tranebær er usikker.
 • Østriol kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner. 
 • Akupunktur minsker residivtendens via redusert resturin.

Referanser

 1. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)

Hiprex

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter kjemoterapeutika eller antibiotika.

Furadantin

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei