Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon

Bakterier kan forårsake infeksjoner i alle organer i kroppen, men de fleste bakterielle infeksjoner som finnes er i luftveiene og urinveiene1.

Illustrasjon av rinveisinfeksjon i blære og urinveier

Urinveisinfeksjon i blære og urinveier

Urinveisinfeksjon er en fellesbetegnelse på infeksjoner i urinveiene. Urinveisinfeksjon, betennelsesprosess i urinveiene fremkalt av spesielle mikroorganismer, vanligvis tarmbakterier. Den vanligste bakterien er Escherichia coli, men andre bakterier kan også forårsake infeksjon1.

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 498-503.

Hiprex

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter kjemoterapeutika eller antibiotika.

Furadantin

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei