Ofte Stilte Spørsmål - Kinetikk, dynamikk og terapivalg - Hiprex

Vis alle svar

Skjul alle svar

  • Hvordan virker Hiprex?

    Hiprex inneholder metenaminhippurat som er et salt av metenamin og hippursyre. I magen spaltes substansen til metenamin og hippursyre som begge absorberes og distribueres til alle kroppsvæsker. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Den aktive substansen dannes først i urinblæren og Hiprex har derfor veldig liten påvirkning av normalfloraen, som for eksempel i magesekken.

  • Mot hvilke bakterier er Hiprex effektivt?

    Hiprex er virksom mot de mikroorganismer som vanligvis forårsaker urinveisinfeksjon. Virksomt mot de fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E.coli. Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas. Hiprex er ikke virksom ved bakterier som øker pH i urinen, som for eksempel Proteus mirabilis.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei