Ofte Stilte Spørsmål - Fertilitet, graviditet og amming - Hiprex

Vis alle svar

Skjul alle svar

  • Kan Hiprex brukes av gravide?

    Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.

  • Kan Hiprex brukes samtidig med amming?

    Metenamin passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.

  • Kan bruk av Hiprex påvirke fertiliteten?

    Det er ingen tilgjengelige data om fertilitet og Hiprex.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei