Ofte Stilte Spørsmål - Bivirkninger, forsiktighet, kontraindikasjoner og interaksjoner - Hiprex

Vis alle svar

Skjul alle svar

 • Kan en utvikle resistent mot Hiprex?

  Nei, det finnes ingen tegn på resistensutvikling ved behandling med Hiprex.

 • Hva er kontraindikasjonen til Hiprex? Hvem bør ikke ta Hiprex?

  De som er overfølsomme overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene bør ikke bruke Hiprex. De med alvorlig lever og nyreinsuffisiens, alvorlig dehydrering og metabolsk acidose eller de som bruker samtidig sulfonamidterapi bør ikke bruke Hiprex.

 • Kan Hiprex gis til pasienter med nyresykdom?

  Pasienter med alvorlig nyreinsuffisiens eller alvorlig dehydrering bør ikke bruke Hiprex.

 • Hva er risikoen dersom en pasient tar Hiprex og er alvorlig dehydrert?

  Hos pasienter med lav urinstrøm, kan salter utskilles og forårsake krystalluri.

 • Sykehjemslegen har seponert Hiprex under henvisning til at han har nedsatt nyrefunksjon. Hans eGFR = 43.

  Hiprex kan brukes ved GFR over 10 ml/min.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei