Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika1.

Hyppig urinveisinfeksjoner

Hiprex til behandling av urinveisinfeksjon

1 gram Hiprex (metnamin) finnes som tabletter og pulver2.

Tre eller flere cystitter i løpet av ett år. Residiverende ukomplisert cystitt kan betraktes som enkeltstående cystitter3.

Medikamentell og annen profylakse

Metenaminhippurat kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt3. Effekten av tranebær er usikker. Østriol kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner. Akupunktur minsker residivtendens via redusert resturin3.

Les mer om Hiprex

Referanser

  1. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 4.1.
  2. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 3.
  3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)

Furadantin

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei