Behandling av urinveisinfeksjon

Behandling urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av en uke. Enkelte har behov for en antibiotikakur. Ved hyppige urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å diskutere eventuell forebygging av urinveisinfeksjon.

Urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av en uke1. Dersom plagene ikke går over og plagene øker bør en ta kontakt med fastlegen1,2.

Er symptomene plagsomme eller om en er gravid, kan det være aktuelt med antibiotika1. Kuren varer fra tre til syv dager ved blærekatarr og cirka to uker ved nyrebekkenbetennelse1,2.

Kvinner med hyppig blærekatarr får ofte ekstra antibiotika slik at de kan starte en ny kur når de får tilbake symptomene1.

Hjelper tranebærjus mot urinveisinfeksjon?

En del opplever at det hjelper å drikke tranebærjus ved urinveisinfeksjon1. Siste oversiktsartikkel av effekt ved bruk av tranebær ved urinveisinfeksjon konkluderer med at tranebærjuice for tiden ikke kan anbefales for forebygging av urinveisinfeksjon4.

Effekten av vitamin C som surgjørende middel er svak. Det er ikke helt uvanlig at metenamin kombineres med vitamin C for å surgjøre urinen. Man må trolig opp i doser på 5 – 6 g for å få en påvisbar reduksjon i pH, og selv da er effekten ytterst beskjeden. Slike høye doser vitamin C er dessuten forbundet med bivirkninger som diaré og nyrestein5.

Ved hyppige urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å kunne diskutere eventuell forebygging av urinveisinfeksjoner1.

Etter overgangsalderen kan de være aktuelt med østrogen som stikkpiller, krem eller liknende3

 

 

 

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Anders Bærheim og Nils Grude, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, cystitt, versjon 2.2, oppdatert 09.11.2017 (16.11.2017)
  2. Felleskatalogen, urinveisinfeksjon (16.11.2017)
  3. Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X, Ng CW. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005131. DOI: 10.1002/14651858.CD005131.pub2.
  4. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries f or preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5
  5. Haugen W og Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjon etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen nr 1; 2015; 135: 42-4

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Faser med økt risiko for urinveisingfeksjon

Økt risiko
urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år
har 20 ganger høyere risiko
for å få urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er svært vanlig. Du er ikke alene

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 %
av alle kvinner vil få minst
én urinveisinfeksjon
i løpet av livet.