Symptomer øvre urinveisinfeksjon (nyrebekkenbetennelse)

Symptomer øvre urinveisinfeksjon

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) er blant annet feber og dårlig allmenntilstand
Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) er blant annet feber og dårlig allmenntilstand

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), øvre urinveisinfeksjon1,4:

  • Feber
  • Dårlig allmenntilstand
  • Smerte på siden av magen eller korsryggen
  • Kvalme og oppkast
  • Hyppig og smertefull vannlating

Noen opplever samme symptomer som ved vanlig urinveisinfeksjon (cystitt)4. Eldre kan også føle seg forvirret, sløv eller få mindre appetitt4. Kontakt fastlegen om du mistenker at du har nyrebekkenbetennelse4.

Les mer om hva øvre urinveisinfeksjon er

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl og medarbeidere. Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:1748-53
  2. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (16.11.2017)
  3. Lommelegen, urinveisinfeksjon, oppdatert 27.03.2017 (16.11.2017)
  4. Norsk Legemiddelhåndbok, T1.5.2 Øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt, publisert 14.10.2016 (16.11.2017)

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Faser med økt risiko for urinveisingfeksjon

Økt risiko
urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år
har 20 ganger høyere risiko
for å få urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er svært vanlig. Du er ikke alene

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 %
av alle kvinner vil få minst
én urinveisinfeksjon
i løpet av livet.