Nedre urinveisinfeksjon

Nedre urinveisinfeksjon

Blærekatar er infeksjon i urinrør og blære.
Nedre urinveisinfeksjon er infeksjon i urinrør og blære

Blærekatarr - infeksjoner i urinrør og blære

Den vanligste formen for urinveisinfeksjon er infeksjoner i urinrør og blære og kalles en nedre urinveisinfeksjon eller blærekatarr (cystitt). Cystitt beskrives ofte med1:

  • Kvinner med ukomplisert cystitt
  • Cystitt med kompliserende forhold
  • Ukomlisert cystitt

Ved akutt ukomplisert cystitt er det anbefalt å vente å se om det går over av seg selv. «Vente og se» strategien anbefales samtidig som rikelig drikke inntas2. Fastlegen kan i disse tilfellene sende med en resept på antibiotika. Da kan kvinner starte behandlingen selv dersom hun ikke blir bedre2.

Cystitt med kompliserende forhold beskriver forhold i eller utenfor urinveiene som kan påvirke forløpet til en urinveisinfeksjon. Dette kan være UVI hos menn, gravide, barn eller hos de med tilleggssykdommer1.  

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon. Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer1. En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling1.

Symptomer nedre urinveisinfeksjon - blærekatarr

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 499-501.  
  2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.1, sist oppdatert 09.11.2017

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.