Myter og fakta om urinveisinfeksjon

Myter og fakta om urinveisinfeksjon

Vanlige helseplager skaper mange myter og det florerer ofte av kjerringråd om hvordan man blir kvitt plagene. Da er det viktig at du vet hva som er sannheten - hva som virkelig hjelper!

Får man urinveisinfeksjon av å gå i vått badetøy eller være kald?

Hva er egentlig urinveisinfeksjon og hvordan oppstår det? Er det en infeksjon eller en betennelse, og er det egentlig noen forskjell? Er det forskjell på blærekatarr og andre former for infeksjoner i urinveiene, og er noen former farligere enn andre?

Mange spørsmål, mange forklaringer

Urinveisinfeksjon er en vanlig plage, og det er nok ofte sånn, at jo flere som har en plage, jo flere forklaringer finner du ute på nettet eller andre steder. Da er det viktig å være kritisk! Det kan være lurt å lære mer om urinveisinfeksjon, slik at man stiller mer forberedt ved neste legebesøk.

Ikke alle kjerringråd er gode

Ikke alle kjerringråd er like gode, selv om de er gamle og velbrukte. Gode behandlinger av en sykdom baserer seg på dokumentert kunnskap om årsaker og sykdomsforløp; de er såkalt vitenskapelig bevist. Stoler du på feil informasjon, kan du fort ende opp med å følge dårlige tips når du skal forebygge eller behandle din urinveisinfeksjon.

Bakteriene ”vandrer” fra tarmen til urinrøret

Mange har hørt at man ikke skal sitte på kaldt underlag og at man skal unngå å gå med vått badetøy for å unngå å få urinveisinfeksjon. Sannheten er at du får urinveisinfeksjon av helt andre grunner.

Urinveiene består av urinrøret, urinblæren, urinlederne og nyrene. Urinveisinfeksjon oppstår når urinen og urinveienes slimhinner blir infisert av bakterier1. Bakteriene kommer oftest fra tarmen og kommer inn i urinblæren via urinrøret2. Den bakterien som vanligvis forårsaker urinveisinfeksjon er E. Coli, men i ca. 10 % av tilfellene skyldes infeksjonen stafylokokker. I sjeldne tilfeller kan virus, sopp eller parasitter være årsak til urinveisinfeksjon1.

To typer urinveisinfeksjon

Visste du at urinveisinfeksjon kan deles opp i nedre- og øvre urinveisinfeksjon? Nedre urinveisinfeksjon er den vanligste formen og kalles ofte blærekatarr. Bakteriene kan imidlertid «vandre videre» fra urinblæren og følge urinlederne til nyrebekkenet og nyrene hvor det kan oppstå en infeksjon3. Dette kalles øvre urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse3 og er en type urinveisinfeksjon som det viktig å være oppmerksom på.

Behandling av urinveisinfeksjon

De to ulike typene av urinveisinfeksjon behandles forskjellig. Ved mistanke om «vanlig» urinveisinfeksjon, kan du ta med en urinprøve til fastlegen. Hvis det viser seg at du har en infeksjon, kan den behandles med en 1-3 dagers tablettkur4. Ofte får du beskjed om å vente et par dager med å starte på kuren, drikke rikelig med vann og se om symptomene går over av seg selv. Det kan være fint å ta en urinprøve 14 dager i etterkant for å sjekke at infeksjonen har gått over4.

Nyrebekkenbetennelse er noe ganske annet. Infeksjonen har da spredd seg opp til nyrene, og man kan få feber, smerter i ryggen og nedsatt allmenntilstand5. Dette kan være alvorlig og skal behandles med antibiotika. Oppsøk derfor alltid lege ved feber og smerte i ryggen. 

Forebyggende behandling med medisiner

Oppsøk lege dersom du ofte plages med urinveisinfeksjon. Det finnes medisiner som kan forebygge og som reduserer sjansene for at symptomene vender tilbake.

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Urinveisinfeksjon - spørsmål og svar. Informasjonsbrosjyre utarbeidet av Meda AS og godkjent av Statens Legemiddelverk 05.09.2009.
  2. Betsy Foxman. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American Journal of Medicine. 2002: Volume 113 (Issue 1) (Suppl.); 5-13
  3. Os, Ingrid. Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon. 29.10.2018 (19.11.2018).
  4. Tønnesson, Kåre & Wahlqvist, Rolf. Store medisinske leksikon, blærekatarr, 17.04.2018 (19.11.2018).
  5. Tveter, Kjell og Waldum-Grevbo, Bård  Nyrebekkenbetennesle. Store medisinske leksikon, nyrebekkenbetennelse, 11.10.2018 (19.11.2018). 


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.