Symptomer på urinveisinfeksjon

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon1.

Hyppig vannlatningstrang og svie ved vannlatning er de vanligste symptomer ved urinveisinfeksjon
Symptomer på urinveisinfeksjon er ofte svie og økt vannlatingtrang¹.

Symptomer på nedre urinveisinfeksjon (cystitt)

Symptomer på nedre urinveisinfeksjon (cystitt) kommer forholdsvis raskt1,2. Noen opplever ikke symptomer og da kalles det asymptomatisk bakteriuri1,2.

Noen av symptomer på nedre urinveisinfeksjon:

 • Svie ved vannlating
 • Eventuelt også ømhet nederst i magen
 • Konstant tissetrengt
 • Hyppig vannlating
 • Magesmerter eller smerter nederst i korsryggen

En del kvinner med cystitt har magesmerter eller smerter nederst i korsryggen3. I blant kan det også være blod i urinen og en stram lukt av urinen2. Urinveisinfeksjon kan også gi urinlekkasje, det blir vanskelig å holde seg. Noen føler at de ikke får tømt blæren skikkelig.

Det er 80% sannsynlighet for at en kvinne med typiske symptomer på urinveisinfeksjon har bakterier i urinen1. Mange kvinner går ikke til lege ved symptomer på urinveisinfeksjon1

Nedre urinveisinfeksjon

 

Symptomer øvre urinveisinfeksjon

Symptomer ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), øvre urinveisinfeksjon1,4

 • Feber
 • Dårlig allmenntilstand
 • Smerte på siden av magen eller korsryggen
 • Kvalme og oppkast
 • Hyppig og smertefull vannlating

Noen opplever samme symptomer som ved vanlig urinveisinfeksjon (cystitt)4. Eldre kan også føle seg forvirret, sløv eller få mindre appetitt4. Kontakt fastlegen om du mistenker at du har nyrebekkenbetennelse4.

Øvre urinveisinfeksjon- nyrebekkenbetennelse

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

 1. Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl og medarbeidere. Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:1748-53
 2. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (16.11.2017)
 3. Lommelegen, urinveisinfeksjon, oppdatert 27.03.2017 (16.11.2017)
 4. Norsk Legemiddelhåndbok, T1.5.2 Øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt, publisert 14.10.2016 (16.11.2017)
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Faser med økt risiko for urinveisingfeksjon

Økt risiko
urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år
har 20 ganger høyere risiko
for å få urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er svært vanlig. Du er ikke alene

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 %
av alle kvinner vil få minst
én urinveisinfeksjon
i løpet av livet.