Symptomer nedre urinveisinfeksjon (cystitt)

Symptomer nedre urinveisinfeksjon (cystitt)

Hyppig vannlatningstrang er et av de vanligste symptom på urinveisinfeksjon.
Hyppig vannlatningstrang er et av de vanligste symptom på urinveisinfeksjon.

Symptomer på nedre urinveisinfeksjon (cystitt) kommer forholdsvis raskt1,2. Noen opplever ikke symptomer og da kalles det asymptomatisk bakteriuri 1,2.

Symptomer på nedre urinveisinfeksjon (cystitt)¹ ² ³ ⁴:

  • Svie ved vannlating

  • Eventuelt også ømhet nederst i magen

  • Konstant tissetrengt

  • Hyppig vannlating

  • Magesmerter eller smerter nederst i korsryggen

En del kvinner med cystitt har magesmerter eller smerter nederst i korsryggen3. I blant kan det også være blod i urinen og en stram lukt av urinen2. Urinveisinfeksjon kan også gi urinlekkasje, det blir vanskelig å holde seg. Noen føler at de ikke får tømt blæren skikkelig.

Det er 80% sannsynlighet for at en kvinne med typiske symptomer på urinveisinfeksjon har bakterier i urinen1. Mange kvinner går ikke til lege ved symptomer på urinveisinfeksjon1.

Les mer om hva nedre urinveisinfeksjon er

 

 

Mer om symptomer på urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Signe Flottorp, Andrew D. Oxman, John G. Cooper, Per Hjortdahl og medarbeidere. Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:1748-53
  2. Felleskatalogen, Urinveisinfeksjon (16.11.2017)
  3. Lommelegen, urinveisinfeksjon, oppdatert 27.03.2017 (16.11.2017)
  4. Norsk Legemiddelhåndbok, T1.5.2 Øvre urinveisinfeksjon/pyelonefritt, publisert 14.10.2016 (16.11.2017)
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Faser med økt risiko for urinveisingfeksjon

Økt risiko
urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år
har 20 ganger høyere risiko
for å få urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er svært vanlig. Du er ikke alene

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 %
av alle kvinner vil få minst
én urinveisinfeksjon
i løpet av livet.