Question

Hva skjer hvis infeksjonen kommer tilbake?

Hvis urinveisinfeksjonen kommer tilbake og vanlige råd om forebygging ikke hjelper, kan det være aktuelt at gi forebyggende medisin i form av et urinveisantiseptikum. Dette kan man tas over lang tid og det minsker risikoen for tilbakefall uten å forårsake resistens (dvs. motstandsdyktighet) hos bakteriene. Medisinen forstyrrer heller ikke den normale bakteriefloraen i underlivet.

Referanse: Haugen W og Spigset O. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjon etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen nr 1; 2015; 135: 42-4