Øvre urinveisinfeksjon

Øvre urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene, nyrebekkenbetennelse, pyelonefritt
Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene, nyrebekkenbetennelse, pyelonefritt

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)

I sjeldne tilfeller går infeksjonen opp i urinleder, nyrebekken eller nyrevev. Dette kalles en øvre urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt). Dette er mer alvorlig og må behandles med antibiotika1,2.

De fleste milde til moderate tilfeller kan behandles hjemme med antibiotika. Sykehusopphold kan være aktuelt for gravide og små barn, spesielt for de under 6 måneder2.  

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon1. Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer1. En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling.

Symptomer øvre urinveisinfeksjon - nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 499-501. 
  2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Pyelonefritt, versjon 1.3. sist oppdatert 01.12.2016

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.