Hva er urinveisinfeksjon (UVI)?

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon er en samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene. Det skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret. Når urinveisinfeksjonen kommer i urinrøret eller i urinblæren omtales det som blærekatarr eller urinveisinfeksjon. Enkelte ganger kommer bakteriene lenger opp og helt til nyrene og nyrebekkenet. Da oppstår det en infeksjon som kalles nyrebekkenbetennelse1.

Slik ser en normal blære ut og en betent blære
Urinveisinfeksjon illustrert med nyre, -blære og urinveier.

Urinveiene består av urinrøret, urinblæren, urinlederne og nyrene. Urinveisinfeksjon oppstår når urinen og urinveienes slimhinner blir infisert av bakterier. Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret. Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-col. Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon1. Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar. Urinveisinfeksjon omtales ofte som UVI. 

 

Urinveisinfeksjon og andre diagnoser

Svie omkring urinrøret kan forekomme uten at det kan påvises bakterier i urinen. Kvinner kan få småskader omkring urinrøret etter samleie og dette kan kjennes som symptomene på urinveisinfeksjon. Det kan også forekomme irritasjon i underlivet ved overdreven hygiene. Visse kjønnssykdommer som klamydia, kondylomer og herpes i underlivet kan også gi lignende symptomer.

Er du usikker på om du har UVI?

Snakk med legen om du mistenker urinveisinfeksjon. Fastlegen får nyttig informasjon når du beskriver dine symptomer1. En enkel urinprøve gir svar på om du har urinveisinfeksjon og om du trenger behandling1

 

Mer om urinveisinfeksjon (UVI)

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 498-503.
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.