Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon

Bakterier kan forårsake infeksjoner i alle organer i kroppen, men de fleste bakterielle infeksjoner som finnes er i luftveiene og urinveiene1.

Illustrasjon av rinveisinfeksjon i blære og urinveier
Urinveisinfeksjon i blære og urinveier

Urinveisinfeksjon er en fellesbetegnelse på infeksjoner i urinveiene. Urinveisinfeksjon, betennelsesprosess i urinveiene fremkalt av spesielle mikroorganismer, vanligvis tarmbakterier. Den vanligste bakterien er Escherichia coli, men andre bakterier kan også forårsake infeksjon1.

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 498-503.  
Hiprex har en bakteriehemmende  funksjon i urinen og opprettholder  sur urin.

Hiprex

Hiprex kan brukes til
langtidsprofylakse ved kronisk
residiverende urinveisinfeksjoner
etter kjemoterapeutika
eller antibiotika.

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner

Furadantin

Furadantin kan brukes
til behandling av ukompliserte
urinveisinfeksjoner.