Definisjon cystitt

Definisjon cystitt

Cystitt er en overflatisk bakteriell infeksjon av urinblærens og uretras slimhinner1.

Urinveisinfeksjon Cystitt er en overflatisk bakteriell infeksjon av urinblærens og uretras slimhinner

Ukomplisert akutt cystitt

Cystitt under en ukes varighet hos en ellers frisk, ikke-gravid kvinne uten kompliserende forhold i urinveiene. Disse kvinnene utgjør 95 % av alle pasienter med urinveisinfeksjon i allmennpraksis1.

Komplisert cystitt

Cystitt der anatomiske eller andre forhold hos pasienten kan påvirke forløpet, samt alle cystitter hos gravide, menn, barn og ofte eldre pasienter1.

Residiverende cystitt

Tre eller flere cystitter i løpet av ett år. Residiverende ukomplisert cystitt kan betraktes som hyppige enkeltstående cystitter1.

Årsaker

Årsaker til akutt cystitt er ofte oppadstigende infeksjoner med tarmbakerier som koloniserer perineum og inngangen av vagina. E.col er den hyppigste bakterien ved cystitt1. Blant yngre kvinner er Stapylococcus saprophyticus den mest vanlige bakterien.

Enterokokker, Proteus spp. og Klebsiella er de vanligste bakteriene ved komplisert cystitt1

Sannsynligheten for resistens er større ved residiverende urinveisinfeksjon, selv om det i stor grad er de samme bakteriene som er årsaken til infeksjonen1.

Ukomplisert og komplisert cystitt bør skilles diagnostisk ved anamnese og symptomer. Skillet har betydning for videre diagnostisk strategi, behandling og oppfølging1.

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)
Hiprex har en bakteriehemmende  funksjon i urinen og opprettholder  sur urin.

Hiprex

Hiprex kan brukes til
langtidsprofylakse ved kronisk
residiverende urinveisinfeksjoner
etter kjemoterapeutika
eller antibiotika.

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner

Furadantin

Furadantin kan brukes
til behandling av ukompliserte
urinveisinfeksjoner.