Ofte Stilte Spørsmål - Kinetikk, dynamikk og terapivalg - Hiprex

Vis alle svar
Skjul alle svar
 • Hvordan virker Hiprex?

  Hvordan virker Hiprex?

  Hiprex inneholder metenaminhippurat som er et salt av metenamin og hippursyre. I magen spaltes substansen til metenamin og hippursyre som begge absorberes og distribueres til alle kroppsvæsker. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Den aktive substansen dannes først i urinblæren og Hiprex har derfor veldig liten påvirkning av normalfloraen, som for eksempel i magesekken.

  Les mer om Hiprex

 • Påvirker Hiprex normalfloraen?

  Påvirker Hiprex normalfloraen?

  Siden den aktive metabolitten (formaldehyd) ikke dannes ved høyere pH enn >7 og opptaket skjer raskt er risikoen for å påvirke normalfloraen veldig liten. Elo J et al. Methenamine hippurate in urinary tract infections in children: prophylaxis, treatment and side effects J Antimicrob Chemother. 1978;4:355-65.

  Les mer om Hiprex

 • Mot hvilke bakterier er Hiprex effektivt?

  Mot hvilke bakterier er Hiprex effektivt?

  Hiprex er virksom mot de mikroorganismer som vanligvis forårsaker urinveisinfeksjon. Virksomt mot de fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E.coli. Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas. Hiprex er ikke virksom ved bakterier som øker pH i urinen, som for eksempel Proteus mirabilis. 

  Les mer om Hiprex