Hva er Hiprex

Hva er Hiprex?

Moderne prodrug – uten resistensutvikling!

Metenamin har i over 100 år blitt anvendt som urinveisantiseptikum. Etter innføringen av nye og mer potente antibiotika til akutt behandling har det i de senere år blitt anvendt til1:

 • «Langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika2».
 • «Profylaktisk ved kort/langtids kateterdrenasje og ved transuretrale operasjoner. Bør overveies også ved enkeltkateteriseringer, cystoskopier og ved urodynamiske målinger i urinveiene2».

På tross av sin modne alder er Hiprex et legemiddel etter moderne prinsipper. Metenaminet virker som et prodrug ved at det først avgir den aktive komponenten til nyrene3.

På grunn av sin generelle virkningsmekanisme vil ikke bakteriene utvikle resistens mot metenamin1,3.

Glass med 20 tabletter Hiprex (metenamin) 1gram

Dosering

Voksne:

 • 1 tablett eller dosepose 2 ganger daglig, fortrinnsvis etter morgen- og kveldsurinering. 

Eldre:

 • Ingen spesiell doseringsanbefaling for eldre pasienter. 

Barn: 6-12 år:

 • ½ tablett/dosepose (500 mg) 2 ganger daglig. 

Info

 • Innholdet i en dosepose kan røres ut i ¼ - ½ glass vann.
 • Tabletten kan knuses og gis sammen med f.eks. syltetøy.
 • Tabletten har delestrek 

Følgende bivirkninger kan pasienter oppleve5:

Kategori mindre vanlige (≥1/1 000 til <1/100): 

 • Gastrointestinale sykdommer: Brekninger, irritasjon av magesekk, kvalme, urolig mage
 • Hud og underhudssykdommer: Utslett, kløe
 • Urogenitale sykdommer: Irritasjon av urinblære 

Kategori sjeldne (≥1/10 000 til <1/1 000):

 • Hematuri 

 

 

Les mer om Hiprex

Referanser

 1. Lo T.S., Hammer K.D.P., Zegarra M. & Cho W.C.S. Methenamine: a forgotten drug for preventing recurrent urinary tract infection in a multidrug resistance era. Expert Review of Anti-infective Therapy, 2014: Volume 12: Issue 5; 549-554

 2. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 4.1.

 3. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 5.1.

 4. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 4.2.

 5. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 4.8.
Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner

Furadantin

Furadantin kan brukes
til behandling av ukompliserte
urinveisinfeksjoner.