Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika1.

Hyppig urinveisinfeksjoner

Hiprex til behandling av urinveisinfeksjon
1 gram Hiprex (metnamin) finnes som tabletter og pulver².

Tre eller flere cystitter i løpet av ett år. Residiverende ukomplisert cystitt kan betraktes som enkeltstående cystitter3.

 

Medikamentell og annen profylakse

Metenaminhippurat kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt3. Effekten av tranebær er usikker. Østriol kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner. Akupunktur minsker residivtendens via redusert resturin3.

Les mer om Hiprex

Referanser

  1. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 4.1.

  2. Hiprex SPC (13.06.2017) avsnitt 3.

  3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)
Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner

Furadantin

Furadantin kan brukes
til behandling av ukompliserte
urinveisinfeksjoner.