Lurt å vite om urinveisinfeksjon

Hva er det beste rådet mot urinveisinfeksjon?

Gode råd og tips mot urinveisinfeksjon fakta

Satser du alt på det gode gamle tipset om å holde deg varm og tørr for unngå blærekatarr? Det finnes flere andre råd som mange norske kvinner bruker. Og hva virker egentlig

Hvor vanlig er egentlig urinveisinfeksjon? Her følger noen korte fakta om sykdommen, som kanskje er mer utbredt enn du tror...

Rammer både unge og gamle

Ifølge en ny undersøkelse blant kvinner over 40 år, så har 6 av 10 hatt urinveisinfeksjon.1 De over 70 år får det hyppigere, og en del har det faktisk 4 ganger i året eller oftere1.

Er du yngre, så bør du være klar over at urinveisinfeksjon ofte har en sammenheng med samleie2. Men jo eldre du blir, jo dårligere infeksjonsforsvar og mindre østrogen får du. Forskerne mener det fører til at bakterier lettere vandrer opp til urinblæren3.

Husk gode rutiner ved toalettbesøk

Bakteriene som kan gi deg urinveisinfeksjon kommer svært ofte fra tarmen. Er du kvinne er du også langt mer disponert enn menn4, fordi det korte urinrøret gjør det enklere for bakteriene å finne veien til urinveiene.

Et godt råd er derfor å tørke seg forfra og bakover når du har vært på toalettet, for å unngå å føre bakterier til urinrøret. Over halvparten av kvinnene i undersøkelsen svarer at de gjør dette for å forebygge urinveisinfeksjon1.

Drikk mye vann

Drikker du mye vann for å unngå blærekatarr, er du også i godt selskap. Halvparten av kvinnene sier de følger akkurat dette rådet1. Drikker du mye vann tisser du naturligvis oftere, noe som erfaringsmessig kan forhindre at bakteriene blir værende og skaper betennelse. Men husk gjerne på at for stort inntak av vann kan gi plagsomt mange toalettbesøk3

Gå på toalettet etter samleie

Å holde seg varm og tørr er det 4 av 10 av de spurte kvinnene som sier at de gjør for å unngå urinveisinfeksjon.

En del tømmer også blæren etter samleie1. Du visste kanskje ikke at risikoen for urinveisinfeksjon er større i de første timene etter samleie? Men det er faktisk slik at bevegelsene under et samleie kan presse bakterier fra de nederste delene av urinrøret opp i blæren5.

Tar tilskudd

Av de mindre brukte rådene for å unngå urinveisinfeksjon er tilskudd av C-vitaminer og tranebær 1. Det kan være greit å være klar over at effekten av disse tipsene ikke er dokumentert godt nok i vitenskapelige studier6.

Mulig å forebygge med legemiddel

5 % av de spurte kvinnene over 40 år bruker reseptbelagt og dokumentert legemiddel som er spesielt laget for å forebygge tilbakevendende tilfeller av urinveisinfeksjoner1.

Ved flere urinveisinfeksjoner, tre eller flere, får man gjerne resept på antibiotika for å behandle seg selv ved symptomer på urinveisinfeksjon. Det finnes også en forebyggende behandling som legen kan gi ved hyppig tilbakevendende urinveisinfeksjon3. Snakk med legen din om du har urinveisinfeksjon ofte.

Kontakt lege

De fleste urinveisinfeksjoner er like ufarlige som de er plagsomme. En urinprøve levert på legekontoret kan gi svar på om du har en bakterieinfeksjon. Men du må også være klar over at en urinveisinfeksjon kan gi komplikasjoner. Hvis infeksjonen sprer seg opp til nyrene, kan det være alvorlig7,4. Oppsøk derfor alltid lege ved feber og smerte i ryggen.

 

 

Mer om urinveisinfeksjon

Referanser

1. Spørreundersøkelse gjennomført i oktober 2017, av Respons Analyse for Mylan, blant 542 kvinner over 40 år, fra alle landsdeler i Norge.

2. Tønnesson, Kåre & Wahlqvist, Rolf. Store medisinske leksikon, blærekatarr, 17.04.2018 (19.11.2018).

3. Urinveisinfeksjon - spørsmål og svar. Informasjonsbrosjyre utarbeidet av Meda AS og godkjent av Statens Legemiddelverk 05.09.2009.

4. Os, Ingrid. Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon. 29.10.2018 (19.11.2018).

5. Apotek1.no: https://www.apotek1.no/aktuelt/5-tips-for-aa-unngaa-urinveisinfeksjon, 09.2017 (19.11.2018)

6. Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/nyrer-og-urinveier/blarekatarr#Slik-kan-du-forhindre-urinveisinfeksjon, 20.04.2018. (19.11.2018)

7. Tveter, Kjell og Waldum-Grevbo, Bård  Nyrebekkenbetennesle. Store medisinske leksikon, nyrebekkenbetennelse, 11.10.2018 (19.11.2018). 


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Faser med økt risiko for urinveisingfeksjon

Økt risiko
urinveisinfeksjon

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år
har 20 ganger høyere risiko
for å få urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er svært vanlig. Du er ikke alene

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 %
av alle kvinner vil få minst
én urinveisinfeksjon
i løpet av livet.