Menopause - overgangsalderen

Menopause - overgangsalderen

Kvinner i overgangsalderen har økt risiko for urinveisinfeksjon¹

Kvinner i postmenopausal alder får lett urinveisinfeksjon fordi østrogenet minsker, mengden av laktobasiller (melkesyrebakterier) i vagina avtar, pH-verdien svekkes og slimhinnen blir mindre motstandsdyktig1. Muskulaturen i blæren blir svakere. Sammen kan det føre til at beskyttelsen mot bakterier og infeksjoner blir svekket1.

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014 February 26; 311(8): 844–854
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Urinveisinfeksjon er svært vanlig. Du er ikke alene

Du er ikke alene

Du er ikke alene - 40-50 %
av alle kvinner vil få minst
én urinveisinfeksjon
i løpet av livet.

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.