Kateter

Kateter og urinveisinfeksjon

Kateter øker risikoen for urinveisinfeksjon

Bruk av kateter for å tømme blæren, f. eks. i forbindelse med en operasjon, kan føre til urinveisinfeksjon1,2.

Urinveiene er normalt sterile. Sannsynligheten for bakteriuri øker bl.a. med alder, tømmningsproblemer, bruk av kateter, forekomst av stein og tilstedeværelse av generelle risikofaktorer1.

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, sist oppdatert des. 2016 (16.11.2017)
  2. Folkehelseinstituttet, Grunnleggende om urinveisinfeksjoner, sist oppdatert 09.04.2015 (16.11.2017)

 
Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.