Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjon

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner

Av alle registrerte helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) utgjør urinveisinfeksjoner (UVI) opp mot 40 %1.

63 sykehus og over 10 tusen pasienter deltok i en prevalensundersøkelse høsten 20162. Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner var 4,9 %. Av disse var 20 % urinveisinfeksjoner2

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet, Grunnleggende om urinveisinfeksjoner, sist oppdatert 09.04.2015 (16.11.2017)
  2. Folkehelseinstituttet, Sykehus: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016, oppdatert   12.01.2017 (16.11.2017)

 Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.