Faser med økt risiko

Faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

87 % av pasienter med cystitt er kvinner1. Det er høyere frekvens i aldersgruppene 15–40 år og over 70 år1. Befolkningsundersøkelser viser at om lag hver femte kvinne rapporterer en eller flere episoder med dysuri i løpet av et år1. Knapt halvparten søker lege for sine plager1.

Risikogruppe urinveisinfeksjon
Kvinner og menn i alle aldre kan få urinveisinfeksjon.

 

Eldre

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon2.

Eldre har økt forekomst av asymptomatisk bakteruri2.Forekomsten av asymptomatisk urinveisinfeksjon blant eldre kvinner er 10-30%3. Demente og sykehjemsbeboere har enda høyere forekomst3. Alle pasienter med permanent urinveiskateter får bakterier i urinen. De trenger sjeldent antibiotika som behandling3.

Eldre kvinner i eller etter klimakteriet (menopausen) kan være i risikosonene for å få urinveisinfeksjoner. Det skyldes at slimhinnene ofte blir tørre ved østrogenmangel og bakterier fester seg lettere4.

 

Sexdebut

Samleie øker risikoen for urinveisinfeksjon4. Spermiedrepende middel som brukes sammen med pessar forstyrrer bakteriefloraen i vagina og gir dermed økt risiko for infeksjon5.

 

Graviditet

Under en graviditet har man lettere for å utvikle urinveisinfeksjon3. Hvis infeksjonen sprer seg til nyrene, kan man risikere alvorlige komplikasjoner og for tidlig fødsel3. Gravide bør derfor være særlig oppmerksomme på symptomer på urinveisinfeksjon3.

 

Menopause - overgangsalderen

Kvinner i postmenopausal alder får lett urinveisinfeksjon fordi østrogenet minsker, mengden av laktobasiller (melkesyrebakterier) i vagina avtar, pH-verdien svekkes og slimhinnen blir mindre motstandsdyktig4. Muskulaturen i blæren blir svakere. Sammen kan det føre til at beskyttelsen mot bakterier og infeksjoner blir svekket4.

 

Kateter

Bruk av kateter for å tømme blæren, f.eks. i forbindelse med en operasjon, kan føre til urinveisinfeksjon6,8.

 

Menn

Når menn får urinveisinfeksjoner kommer det ofte ved prostataplager, når de ikke får tømt urinblæren skikkelig7. Når urinen samles i blæren øker risikoen for en bakterieansamling7.

 

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner på sykehus

Av alle registrerte helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) utgjør urinveisinfeksjoner (UVI) opp mot 40 %8.

63 sykehus og over 10 tusen pasienter deltok i en prevalensundersøkelse høsten 20169. Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner var 4,9 %. Av disse var 20 % urinveisinfeksjoner9

 

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Agdestein B., Lindbæk M. og Gjelstad S. Følges retningslinjene ved antibiotikaforskrivning mot urinveisinfeksjon? Tidsskr Nor Legeforen 2011 131:1641-4
  2. Rowe T.A. and Juthani-Mehta M., Urinary tract infection in older adults. Aging health. 2013 October; 9(5), Aging health. Author manuscript; available in PMC 2014 August 01.
  3. Anders Bærheim og Nils Grude, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, versjon 2.3, oppdatert 01.12.2016 (16.11.2017)
  4. Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014 February 26; 311(8): 844–854
  5. Bærheim A. og Hunskår S. Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers frisk kvinner. Tidsskr. Nor Lægeforen 1996; 116:841-3
  6. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, sist oppdatert des. 2016 (16.11.2017)
  7. Ingrid Os, Store medisinske leksikon, urinveisinfeksjon, sist oppdatert 03.05.2017 (16.11.2017).
  8. Folkehelseinstituttet, Grunnleggende om urinveisinfeksjoner, sist oppdatert 09.04.2015 (16.11.2017)
  9. Folkehelseinstituttet, Sykehus: Helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016, oppdatert   12.01.2017 (16.11.2017)

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.