Eldre

Eldre og urinveisinfeksjon

Eldre er i risikogruppen for urinveisinfeksjon.

Eldre over 65 år har 20 ganger høyere risiko for å få urinveisinfeksjon1.

Eldre har økt forekomst av asymptomatisk bakteruri1.

Forekomsten av asymptomatisk urinveisinfeksjon blant eldre kvinner er 10-30%2. Demente og sykehjemsbeboere har enda høyere forekomst2. Alle pasienter med permanent urinveiskateter får bakterier i urinen. De trenger sjeldent antibiotika som behandling2.

Eldre kvinner i eller etter klimakteriet (menopausen) kan være i risikosonene for å få urinveisinfeksjoner. Det skyldes at slimhinnene ofte blir tørre ved østrogenmangel og bakterier fester seg lettere3.

Les mer om faser med økt risiko for urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Rowe T.A. and Juthani-Mehta M., Urinary tract infection in older adults. Aging health. 2013; October; 9(5), Aging health. Author manuscript; available in PMC 2014 August 01.
  2. Anders Bærheim og Nils Grude, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, versjon 2.3, oppdatert 01.12.2016 (16.11.2017)
  3. Mody L. and Juthani-Mehta M. Urinary Tract Infections in Older Women. JAMA. 2014 February 26; 311(8): 844–854

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer urinveisinfeksjon er svie og hyppig vannlating

Symptomer på
urinveisinfeksjon

Hyppig vannlatningstrang
og svie ved vannlatning
er de vanligste symptomer
ved urinveisinfeksjon.

Årsaker urinveisinfeksjon

Årsaker til
urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon
er ofte forårsaket av
bakterier fra egen
tarmflora.